Acreditivul documentar

Acreditivul documentar

Marime: 13 kb
Descarcari: 10

Acreditivul documentar, este cea mai utilizata modalitate de plata in cadrul relatiilor comerciale internationale. Derularea operatiunilor cu acreditvul documentar este reglementata de catre Regulile si Uzuantele Uniforme (R.U.U.) privind creditul documentar, elaborate de Camera Internationala de Comert din Paris. Aceste reguli au fost publicate pentru prima data la Lisabona in 1951 si revizuite de mai multe ori. Acreditivul permite punerea la dispozitie si apoi plata unei sume determinate, contra remiterii documentelor stipulate, atat timp cat sunt respectate conditiile prevazute in prealabil. Beneficiarul nu va putea incasa suma cuvenita decat contra remiterii unor documente, pe baza carora banca va decide daca plata poate fi efectuata sau poate fi acceptata o cambie. In operatiile cu acreditive, toate partile interesate trebuie sa ia in consideratie documentele si nu marfurile, serviciile si/sau alte prestatii la care se refera aceste documente. (R.U.U. art 4.) Deci se poate spune ca acreditivul documentar este o tranzactie independenta, separata de alte contracte, bazandu-se numai pe documentele si instructiunile prin care a fost initiat. Atat timp cat documentele prezentate de beneficiar sunt strict conforme conditiilor acestuia si banca insarcinata cu executarea acreditivului le-a onorat prin plata, negociere sau acceptare, banca ordonatoare este obligata sa le preia si sa ramburseze banca straina, care din ordinul ei a executat acreditivul. Partile implicate in derularea acreditivului sint urmatoarele: - Importatorul (ordonatorul), care da instructiuni bancii sale cu privire la deschiderea acreditivului, pe baza contractului de vinzare-cumparare; - Banca emitenta (ordonatoare), care deschide acreditivul; - Banca exportatorului (notificatoare), care aduce la cunostinta clientului sau deschiderea acreditivului, transmitandu-i o copie a scrisorii de deschidere a acreditivului; - Exportatorul (beneficiarul), care expediaza marfurile si apoi prezinta la banca sa documentele de expediere intocmite in stricta conformitate cu conditiile din acreditiv. Procedura de deschidere a acreditivului documentar include doua etape principale: a. prezentarea cererii de deschidere a acreditivului. Cerea este intocmita de catre ordonator si include toate instructiunile referitoare la acredtiv. De regula, cererea se intocmeste intr-o limba de uz international. In cerere se mentioneaza urmatoarele date: - numele si adresa beneficiarului; - numarul si data contractului referitor la efectuarea decontarilor prin acreditiv; - suma ce trebuie platita; - descrierea marfurilor cu specificarea cantitatii, pretului; - documentele contra carora se efectueaza utilizarea acreditivului in Banca beneficiara; - conditia de livrare a marfurilor, potrivit INCOTERMS 1990; - termenul cand trebuie prezentate documentele specificate la banca pentru a incasa suma, sau pentru acceptare sau negociere; - valabilitatea acreditivului (pana la 25 zile); - alte precizari: livrari partiale permise/nepermise, transbordari permise/nepermise, cine suporta comisioanele bancare, forma acreditivului (revocabil/irevocabil, confirmat/neconfirmat), modul de realizare (prin plata la vedere/ diferata/ prin acceptare/ prin negociere), transferabil/netransferabil. b. elaborarea propriu-zisa a acreditivului. Pe baza instructiunilor de la clientul sau banca emitenta intocmeste acreditivul documentar pe care-l transmite beneficiarului prin intermediul bancii sale. Toate instructiunile corespund celor din cererea de deschidere, fara amendamente si traduceri in alta limba. Astfel banca care deschide un acreditiv documentar poarta o raspundere a decontarii datorita angajamentului de plata asumat. Elementele acreditivului documentar Acreditivul trebuie sa contina, inca de la deschidere, toate datele necesare derularii sale, care pot fi structurate: (a) elemente definitorii; (b) elemente referitoare la documente; (c) elemente referitoare la rambursare. (a) includ informatii privind partile implicate in derulare, data si locul emiterii, data si locul expirarii valabilitatii, tipul acreditivului, suma, valuta, specificari privind utilizarea partiala, transbordarea, detalii privind marfa, locul de incarcare si destinatia marfii, termenul de incarcare a marfii. (b) specifica documentele obligatorii ce trebuie prezentate contra plata. Documentele prezentate la banca sa de catre exportator dupa expedierea marfii variaza in functie de natura operatiei comerciale si de prevederile contractului de vanzare-cumparare. De regula, pentru plata unui export prin intermediul acreditivului documentar se cer urmatoarele documente: documente de transport, factura, certificatul de calitate, certificatul de inspectie, certificatul de origine, certificatul fitosanitar sau cel veterinar, polita de asigurare. R.U.U. nr 500 mentioneaza mai multe tipuri de documente de transport (conosamentul maritim, scrisoarea de transport maritim nenegociabila, documentul de transport multimodal, scrisoare de transport aerian, recipise postale, certificat de trasport rutier). Toate aceste documente trebuie prezentate la banca pentru plata, negociere sau acceptare pana la o anumita data specificata in acreditiv. In lipsa acestei specificari, documentele trebuie prezentate timp de 21 zile de la data emiterii lor. Bancile vor accepta documentele asa cum se prezinta daca ele corespund cerintelor acreditivului, datele pe care le contin sa permita verificarea daca marfurile si serviciile la care se refera corespund celor inscrise in factura si in textul acreditivului. Se accepta documentele originale sau cele intocmite prin sisteme de producere grafica, prin sisteme automatizate sau computerizate. Indiferent de tip, documentul de transport se accepta daca : - a fost emis de catre un transportator direct sau prin agentul sau; - indica preluarea spre incarcare, incarcarea la bord sau expedierea marfurilor; - consta dintr-un set complet de originale, destinate expeditorului, iar documentul de transport trebuie sa fie “curat”, adica sa nu contina clauze sau adnotari care sa constate starea defectuoasa a marfii si/sau a ambalajului. Bancile sunt obligate sa respecte durata examinarii documentelor (7 zile), ele nefiind, insa, obligate sa examineze documentele prezentate de exportator, dar nespecificate de acreditiv. Daca banca respinge documentele, ea este obligata sa informeze neintarziat exportatorul si sa specifice cauza refuzului de a plati. (c) contine instructiuni de rambursare pentru banca notificatoare legate de modalitatea efectiva de rambursare, atat a contravalorii marfurilor cat si a cheltuielilor bancare ocazionate de derularea acreditivului. Acoperirea acreditivului se realizeaza, fie pe seama disponibilitatilor proprii ale importatorului, fie dintr-un credit acordat cumparatorului de catre banca lui. Acreditivele pot fi acoperite in doua moduri: 1. anticipat, adica prin virarea sumei reprezentand contravaloarea acreditivului in contul bancii platitoare chiar in momentul deschiderii acestuia, prin creditarea ferma a contului acestei banci si debitarea concomitenta a contului bancii ordonatoare; 2. pe masura utilizarii acreditivului, In practica, se deosebesc urmatoarele tipuri de acreditive documentare: Acreditivul revocabil poate fi modificat sau anulat in orice moment, indiferent de termenul de valabilitate al acestuia, dar pana la prezentarea documentelor de export la banca desemnata ca executor al acreditivului.

DESCARCA