Colonizarea Basarabiei

Colonizarea Basarabiei

Marime: 7 kb
Descarcari: 2547

Majorităţii boierilor li s-a dat dreptul de a ocupa diferite funcţii în cadrul administraţiei de stat ţariste, pentru ei fiind interzise pedepsele corporale. În schimb, ţarismul a supus unei asupriri grele toate categoriile sociale de ţărani din Basarabia. Anume ţăranii şi răzeşii trebuiau să plătească pentru pămîntul arendat de la boieri o sumă de bani în numerar şi să achite dijma în natură. Ţăranii erau datori să muncească pămîntul boieresc, ori mănăstiresc 12 zile pe an. Pri decretul ţarului di 24 ianuarie 1834, se încheiau aşa-numitele “contracte normale” dintre ţărani şi boieri, şi invers, dintre boieri şi ţărani, în care erau stabilite relaţiile dintre aceştea. Ţarismul rus n-a îndrăznit să întroducă în Basarabia şerbia după modelul guberniilor ruseşti, unde acesta există de mai multe secole, dar sistemul funciar administrativ care exista avea un caracter colonial, antinaţional şi duşmănos populaţiei băştinaşe. Începutul colonizării Basarabiei în vara anului 1811, a fost dirijat de comandantul şef al armatelor ruseşti M.I.Kutuzov, apoi de admiralul Ciceagov care la înlocuit pe Kutuzov. Acesta la informat în vara anului 1812 pe Alexandru I, că generalul Kutuzov a făcut tot posibilul să creeze coloniştilor condiţii prielnice ajutîndul să sendeze ieftin şi potrivit cu deprinderile acestor oameni din aceste ţinuturi. Colonizarea Basarabiei se desfăşura rapid. Cea mai mare suprafaţă de pămînt a fost dată coloniştilor de alte seminţii. La 23 iulie 1812 ţarismul a adoptat un Statut special pentru coloniştii sosiţi în Basarabia. Bulgarii, găgăuzii, evreii sosiţi în acest ţinut din diferite ţări ( Bulgaria , Polonia, Ţările Baltice) primeau cetăţenie rusească şi aveau anumite privilegii faţă de băştinaşi, fiind scutiţi de serviciul militar, de plata impozitului personal şi agricol etc. Colonizarea Basarabiei sa realizat în baza unei politici bine chibzuite de ţarism şi de slugile lui. Pentrupromovarea acestei politici mai exista un motiv: ţarul nu avea încredere în moldoveni, aceştea fiind dispreţuiţi. Din 1813 se interzic relaţiile culturale, economice cu Moldova de peste Prut .

DESCARCA