Dreptul finantelor publice

Dreptul finantelor publice

Marime: 298 kb
Descarcari: 798

Dreptul finantelor publice - De asemenea, fac obiectul studiului notiunea de finante private, functiile finantelor intreprinderii si evolutia functiei financiare a intreprinderii. În capitolul următor având ca obiect „evolutia istorică generală a finantelor publice si a dreptului finantelor publice”, se examinează aspectele generale, sursele de venituri ale statului, organele fiscale si Regulamentul Organic-mai ales privind reforma financiară, de la întemeierea Principatelor Române până la Unirea lor. Dreptul finantelor publice - În continuare studiul se referă la sistemul fiscal, organizarea bugetar ă, înfiintarea, organizarea si functionarea Curtii de Conturi, precum si regimul vamal cu trăsăturile specifice perioadei de la Unirea Principatelor Române până la primul război mondial. Pentru perioada dintre cele două războaie mondiale, obiectul de cercetare se referă la reforma si organizarea sistemului fiscal, procedura bugetară si aparatul fiscal caracteristice etapei respective. Totodată, în acest capitol se cercetează organizarea bugetară, evolutia dreptului fiscal si organele administratiei de stat financiar-bancare cu trăsăturile specifice perioadei de după al doilea război mondial , până la Evenimentele din decembrie 1989. Capitolul privind “Notiuni generale de drept al finantelor publice” are ca obiect de cercetare principalele notiuni ale disciplinei noastre, necesar de înteles pentru însusirea materiei de fată. Sunt examinate aspectele specifice ale reglementării juridice privind finantele publice, categoriile de norme juridice care au ca obiect finantele publice si definitia dreptului finantelor publice. În ceea ce priveste izvoarele dreptului finantelor publice, studiul cuprinde o caracterizare generală a acestor izvoare, urmată de cercetarea categoriilor de acte normative avute în vedere, respectiv reglementările specifice din ConstituŃia României, legile (finantelor publice si fiscalitătii), hotărârile consiliilor locale si actele normative ale organelor centrale ale autorităŃii executive. O analiză detaliată se face cu privire la raporturile juridice financiare, insistând pe elementele acestor raporturi, cum sunt: subiectii raporturilor juridice financiare (organele de stat, pe de o parte, si persoanele fizice si juridice, pe de altă parte), cu drepturile si obligatiile lor, continutul acestor raporturi juridice si obiectul specific al acestora, precum si la gruparea raporturilor juridice financiare pe domenii de activitate.

DESCARCA