Drepturile copilului

Drepturile copilului

Marime: 7 kb
Descarcari: 20

"Drepturile copilului" Dreptul de a face parte din diferite grupuri şi de a participa la reuniuni Dreptul de a fi informat, inclusiv prin ziare, radio şi televiziune Dreptul la cultura proprie "Drepturile copilului" Dreptul de a fi îngrijit în instituţii speciale când copilul nu mai are familie sau când aceasta nu îl mai poate creşte şi educa Dreptul de a fi adoptat numai în interesul său Dreptul de a fi protejat împotriva violenţei şi abuzurilor "Drepturile copilului" Dreptul la odihnă, recreere şi vacanţă Dreptul la protecţie împotriva exploatării, torturii, răpirilor şi pedepselor crude Dreptul de a fi considerat nevinovat până la dovedirea vinovăţiei "Drepturile copilului" Dreptul de a trăi în pace şi în siguranţă Dreptul la protecţie şi asistenţă corespunzătoare pentru refugiaţi Dreptul la îngrijire şi şanse egale pentru copiii cu nevoi speciale Dreptul la educaţie şi la participarea la viaţa culturală Dreptul la sănătate Dreptul la o viaţă decentă

DESCARCA