Iarba de Sudan

Iarba de Sudan

Marime: 77 kb
Descarcari: 251

Iarba de Sudan - Se poate semăna în ogor propriu, dar şi în cultură succesivă după plante care eliberează terenul în ultima parte a primăverii ; după cereale de toamnă, iarba de Sudan se poate semăna în cultură succesivă pe suprafeţele recoltate în primele 5-6 zile, dar numai în anii în care la pregătirea terenului solul este bine aprovizionat cu apă, cel puţin în stratul arabil. Se poate semăna şi în lucerniere îmbătrânite, după recoltarea coasei I. Iarba de Sudan în ogor propriu se comportă bine când se seamănă după culturi anuale, după care s-a efectuat o arătură de calitate , cel târziu până la sfârşitul lunii octombrie ; pregătirea patului germinativ se face în preajma semănatului cu combinatorul. Fiind înzestrată cu un sistem radicular robust şi profund, iarba de Sudan valorifică excelent potenţialul de fertilitate al solului. Totuşi, pentru obţinerea unor producţii mari sunt necesare doze moderate de îngrăşăminte, respectiv P50-60 (P2O5) şi N60-70 pentru coasa I-a, administrate înainte de pregătirea patului germinativ şi N50-60 pentru coasa a II-a. Când iarba de Sudan urmează în rotaţie în primii doi ani după administrarea gunoiului de grajd, sau după leguminoase perene, îngrăşămintele chimice nu sunt necesare. Semănatul ierbii de Sudan în ogor propriu se face în intervalul 15-28 aprilie. Pentru lărgirea intervalului optim de recoltare este de preferat ca parcela destinată ierbii de Sudan să se semene în două epoci, pe suprafeţe egale. Prima jumătate a parcelei se seamănă la mijlocul lunii aprilie, folosind unul din soiurile semitimpurii (Sirius, Sonet, Silviu sau Sabin), iar epoca a doua se seamănă mai târziu cu 10 zile, pe a doua jumătate a parcelei, folosind soiul cel mai tardiv (SORIN). În situaţia în care se seamănă un singur soi, pentru lărgirea intervalului optim de recoltare, semănatul se face în trei epoci. Prima epocă se seamănă la mijlocul lunii aprilie, cea de a doua după 6-7 zile, iar cea de a III-a după alte 6-7 zile. În felul acesta recoltarea ierbii de Sudan la coasa I-a se poate face în dinamică, pentru furajarea la iesle, pe parcursul unei perioade de 38-40 de zile. Când semănatul se face în cultură succesivă, imediat după recoltarea culturii principale, solul se lucrează prin treceri repetate (2-3) cu grapa cu discuri în agregat cu grapa cu colţi. Când semănatul se face într-o lucernieră îmbătrânită, după recoltarea coasei I-a, solul se pregăteşte tot prin discuiri repetate (2-3), grapa cu discuri lucrând în agregat cu grapa cu colţi. Este extrem de important ca semănatul culturii succesive să se facă cât mai grabnic, pentru folosirea eficientă a apei existente în sol. În aceste condiţii, când stratul superficial al solului este afânat, tăvălugirea înainte de semănat grăbeşte răsărirea culturii. Fiind o plantă robustă, iarba de Sudan luptă eficient cu buruienile. Când însă parcela este puternic infestată cu buruieni cu frunza lată, combaterea lor se face cu unul din erbicidele indicate pentru cerealele de toamnă. În situaţia în care furajarea se face la iesle, intervalul optim de recoltare a coasei I-a este cuprins între înălţimea plantelor de 70 cm şi până la sfârşitul fazei de burduf, care durează 26-30 de zile ; coasele următoare se recoltează la intervale de 35-38 de zile. În această situaţie, furajul este echilibrat calitativ, 1 kg de substanţă uscată conţinând 0,95-1,10 unităţi nutritive lapte (UNL), 120 150 g proteină brută şi 160-180 g zaharuri solubile, când consumabilitatea furajului este integrală.

DESCARCA