Referat audit

Nume referat Marime Descarcari
Auditul sistemului informational 18 kb 83
Nu putem face insa abstractie de spectele filosofice si psihologice ale tehnologiei in relatie cu ea insasi sau in relatie cu societatea din care face parte. In acest caz avem de-a face cu cel de-al doilea aspect ce deriva din detreminismul tehnologic: nu doar starea actuala a unei tehnologii este d
Conceptul de audit intern 20 kb 161
Sa luam un exemplu: in ziua examenului starea de sanatate nu ne permite concentrarea necesara pentru rezolvarea subiectelor de examen. Este un exemplu de risc inerent, ce nu poate fi complet eliminat, oricate precautii am incerca sa luam. In aceeasi masura, atingerea obiectivului propus este
Rolul raportului de audit 12 kb 12
Situatii care conduc la formularea altei opinii decat opinia fara rezerve De fiecare data cand auditorul emite un raport, altul decat un raport fara rezerva, el trebuie sa includa in raportul sau o descriere clara a tuturor motivelor care justifica decizia sa si, de fiecare data cand poate, sa ci
Auditul 57 kb 52
De mentionat ca societatea s-a extins in decursul perioadei de functionare si in present este organizata astfel : un depozit central la adresa unde este declarat sediul social al firmei, unde vanzarea se face catre clienti persoane juridice si la un pret mai mic decat cel de magazine si se face pe b
Auditul mijloacelor fixe la intreprindere 732 kb 21
Auditul reprezintă un instrument important al economiei de piaţă şi este pus să confirme autenticitatea şi veridicitatea informaţiei conţinută în rapoartele financiare. Acest mod de exercitare a auditului este reglementat de prevederile legii &bdquo
Etape - misiune audit 31 kb 18
Funcţia este temporară deoarece funcţia permanentă de audit intern se compune dintr-o succesiune neîntreruptă de misiuni de audit intern. Domeniul de aplicare al unei misiuni de audit este definit de două dimensiuni: obiectul şi funcţia. Obie
Audit Intern si guvernanta corporatista 192 kb 18
O trăsătură caracteristică a lumii contemporane este preocuparea constantă de promovare a criteriului general al eficienţei, care vizează prioritar laturile calitative ale tuturor activităţilor economice, sociale, administrative sau de orice alta natur
Raport de audit - Orizont 2000 374 kb 22
 
Codul etic al auditorilor financiari 18 kb 25
Codul etic al auditorilor financiari Codul Etic al Institutului Auditorilor reprezintă principiile relevante pentru profesia şi practica de audit intern şi regulile de conduită care descriu comportamentul aşteptat din partea auditorilor interni. Codul Etic se aplică
Contabilitate si auditul afacerilor 21 kb 4942
Notiunea de tratament contabil În conditiile în care tendintele spre globalizare îsi "exercitau" primele drepturi, era si normal ca lumea economistilor si/ sau contabililor sa observe ca acest lucru se poate realiza numai si numai în conditiile în care s
Planificarea auditului financiar - contabil 14 kb 23
Activitatea de planificare a auditului comportă următoarele caracteristici: Raţionalitatea. Procesul de planificare şi rezultatele acestuia permit auditorului evaluarea logică a îndeplinirii sarcinilor, precum şi stabilirea de obiective clare; Anticipare
Tehnici de analiza a probelor de audit 28 kb 16
Tehnica scorurilor în determinarea riscului de faliment În general, tehnicile de analiză a riscului se bazează pe evaluarea performanţelor trecute ale agenţilor economici. Dinamica pieţei, conjunctura economică, care pot influenţa rezultatele financi
Aspecte practice privind auditul calitatii 113 kb 13
Scopul principal al auditului calităţii este de a evalua acţiunile corective necesare pentru eliminarea deficientelor si posibilitatile de îmbunătăţire a stemului calităţii intreprinderii, a proceselor sale, a produselor si serviciilor pe care le ofera.
Raport audit 15 kb 27
Raport audit - Am procedat la auditarea conform normelor legale a bilantului S.C. BETA S.R.L. Satu Mare încheiat la data de 31 decembrie 2001, a contului de profit si pierdere, si a anexelor pentru exercitiul încheiat la aceastã datã, asa cum sunt prezentate în anexel
Bazele auditului financiar 279 kb 115
1.3. Definirea notiunii de audit Cuvantul "audit" a fost popularizat in Franta incepand din anii 1960, prin cabinetele anglo-saxone de audit, in ciuda originii latine a cuvantului. Activitatea principala a acestor cabinete de audit era, in 1960, verificarea conturilor, dar ea s-a dublat ; inca di
Audit bancar 49 kb 123
2. Felurile si formele controlului si auditului In practica economica, controlul financiar se manifesta sub urmatoarele forme:Control interstatal - efectuat la nivelul intreprinderilor monopoliste, de catre organizatiile financiar - valutare internationale; Control de stat - efectuat de catre
Auditul energetic 20 kb 1421
Realizarea auditului termoenergetic al unei clădiri existente presupune parcurgerea a trei etape obligatorii: 1.Expertiza energetică , pentru evaluare consumului de căldură al clădirii în condiţii normale de locuire , pe baza caracteristicilor reale ale c
Arabia saudita 8 kb 4325
Arabia Saudita Pozitia geografica si limitele Suprafata: 2 149 000 kmp Populatia: 19,4 mil. loc. Capitala: Riyadh Arabia Saudita ocupa cea mai mare parte a Penisulei Arabia. Are larga iesire la Golful Persic si la Marea Rosie si se invecineaza cu sase tari. Este cea ma
Asia si Arabia Saudita 12 kb 6751
Asia si Arabia Saudita - In acest fel, Asia este singurul continent care are ca vecini toate oceanele planetei. Numai in N-V are o limita terestra, marginindu-se cu Europa, de care il separa o linie conventionala. Punctele extreme ale masei continentale a Asiei sunt urmatoarele: • in nor
Auditul financiar contabil 394 kb 29
Auditul financiar contabil este: - o examinare independenta a situatiei financiare efectuata de un auditor, in conformitate cu orice obligatie relevanta; - un aport de credibilitate asupra situatiilor financiare; - o revedere critica pentru evaluarea situatiei financiar contabile; - o ex