Referat clasificarea contabila internationala

Nume referat Marime Descarcari
Clasificarea lumii vii 8 kb 5819
- Algele : - Cloroficee : Ulva lactuca, Chlorella, Volvox; - Rodoficee : Porphyra, Ceranium rubrum; - Feoficee : Fucus; - Cianoficee - Rizopode : Amoeba; - Sporozoare : Plasmodiu Malariae, Plasmodiu Vivax; - Ciliofore : Paramecium caudatum; III. Regnul FUNGI (ciuperci)
Clasificarea lumii vii 8 kb 4710
- Cloroficee : Ulva lactuca, Chlorella, Volvox; - Rodoficee : Porphyra, Ceranium rubrum; - Feoficee : Fucus; - Cianoficee - Rizopode : Amoeba; - Sporozoare : Plasmodiu Malariae, Plasmodiu Vivax; - Ciliofore : Paramecium caudatum; III.Regnul FUNGI (ciuperci) Arhimicete : r
Monografie contabila 84 kb 2
Aflata in subordinea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Iasi organizeaza si coordoneaza, la nivel judetean, activitatea de ocupare si de formare a fortei de munca, precum si de protectie a persoanelor neincadrate in munca. Act
Doctrina si deontologie profesie contabila 32 kb 9
2. Care sunt atributiile Consiliului Superior al CECCAR? Consiliul Superior are urmatoarele atributii: a) alege dintre membrii sai 5 vicepresedinti ai Consiliului Superior: 4 dintre acestia sunt alesi dintre expertii contabili, iar unul, dintre contabilii autorizati; b) asigura elaborarea s
Clasificarea deseurilor menajere 10 kb 3127
 
Clasificarea automobilelor 14 kb 2284
"Clasificarea automobilelor" Aceste scopuri determina, in primul rand, forme diferite ale caroseriei. Dupa particularitatile constructve, automobilele se clasifica dupa tipul motorului si dupa felul transmisiei. "Clasificarea automobilelor" • Dupa tipul motorului, automobilul
Clasificarea aparatelor de respirat sub apa 912 kb 425
"Clasificarea aparatelor de respirat sub apa" Cartea de faţă se va ocupa numai de aparatele de respirat sub apă şi, legat de acestea, va aborda şi probleme privind mecanica respiratorie, fabricarea amestecurilor respiratorii, expunerea la presiune şi decompresia
Curtea Penala internationala 10 kb 37
Prin competenta ratione temporis, Curtea nu are competenta decat in privinta crimelor ce tin de competenta sa, comise dupa intrarea in vigoare a Statutului. Procurorul poate sa deschida o ancheta din proprie initiativa, analizand informatiile referitoare la crimele care tin de competenta Curtii.
Notiunea, elementele specifice si clasificarea societatilor comerciale 14 kb 74
1.Definitia si elementele societatilor comerciale. Societatile comerciale sunt o categorie de persoane juridice, de aici toate principiile, reglementarile privind persoanele juridice in general. Pentru a defini si caracteriza societatile comerciale se pleaca de la premisa ca acestea sunt o catego
Clasificarea drepturilor omului 16 kb 109
In realitate, acesta impartire in drepturi negative si drepturi pozitive este destul de simplista, pentru ca este greu de conceput cum doar prin neinterventia statului s-ar putea asigura exercitarea nestanjenita a drepturilor civile si politice. In fapt, statele au chiar obligatia de a asigu
Jurisdictia penala internationala 224 kb 706
În plan jurisdictional, al crearii unor institutii judiciare internationale, care sa puna în aplicare normele de drept material consacrate, realizarile sunt, însa, mai putine. În lipsa unei asemenea jurisdictii penale, sanctionarea infractiunilor internationale continua sa
Trasaturile, Clasificarea, Incheierea si Controlul Contractelor Administrative 19 kb 2
Pot fi identificate următoarele trăsături în ceea ce priveşte contractul administrativ:Acord de voinţă prin care se naşte un raport juridic;Întotdeauna,una din părţile contractante este o componentă a sistemului de administraţie publ
Clasificarea contractelor civile 12 kb 2576
Clasificarea contractelor civile.Definitie: Contractele reprezină convenţia dintre 2 sau mai multe persoane în scopul de a produce efecte juridice.Contractul este un acord între 2 sau mai multe persoane în scopul naşterii unui raport juridic.Încheierea contract
Curtea penala internationala 9 kb 5213
Curtea penala internationala Dreptul internaţional public a fost definit ca "acel corp de reguli obligatorii din punct de vedere juridic pentru state în relaţiile dintre acestea". Un alt autor defineşte dreptul internaţional public pornind de la elementele sale esenţ
Dezordinea monetara internationala la sfarsit 14 kb 610
Dezordinea monetara internationala la sfarsit Doalrul Standard.Sistemul de etalon deviză se caracteerizează prin faptul că o monedă naţională a devenit monedă etalon înlocuind sistemul legat de folosirea aurului. Dolarul a ajuns până la acest ro
Clasificarea actelor juridice civile 9 kb 3521
Clasificarea actelor juridice civile El genereaza efecte in sarcina unei singure persoane. Actul juridic bi sau multilateral consta in manifestarea de vointa concordanta a doua sau mai multor persoane care genereaza efecte reciproce si interdependente (donatia, mandatul, contractul de stare ci
Raspunderea Internationala a Statelor 16 kb 17
Articolele nu incearca sa definesca continutul obligatiilor internationale ce revin statelor, obligatii a caror incalcare ar da nastere responsabilitatii, aceasta fiind functia normelor primare de drept international. Prima parte a documentului defineste conditiile generale necesare pentru na
Instrumente de plata in afacerea economica internationala 34 kb 13
Instrumente de plata in afacerea economica internationala În economiile de piaţă moderne agenţii economici dispun de o varietate de metode pentru a face plăţi. Astfel, de regulă, ei aleg instrumentul de plată pe care îl consideră adecvat nece
Organizatia internationala a comertului - Principii si reguli ale sistemului comercial internataional 16 kb 10
Referat despre Organizatia internationala a comertului - Principii si reguli ale sistemului comercial internataional GATT avea un caracter provizoriu şi un câmp de acţiune care excludea ţările din blocul sovietic, dar succesul său în dezvoltarea comerţulu
Comertul exterior si cooperarea economica internationala 9 kb 28
Referat despre Comertul exterior si cooperarea economica internationala După cum observăm, activităţii de comerţ exterior i se atribuie un conţinut foarte larg: alături de formele tadiţionale de comerţ exterior se include şi cooperarea economic