Referat drepturile si lebertatile fundamentale

Nume referat Marime Descarcari
Drepturile copilului 7 kb 20
"Drepturile copilului" Dreptul de a face parte din diferite grupuri şi de a participa la reuniuni Dreptul de a fi informat, inclusiv prin ziare, radio şi televiziune Dreptul la cultura proprie "Drepturile copilului" Dreptul de a fi îngrijit în instituţ
Educatia pentru drepturile omului si ale copilului 12 kb 21
"Educatia pentru drepturile omului si ale copilului" Drepturile omului nu constituie doar un sistem de norme juridice naţionale, ci şi un ansamblu complex de relaţii morale în interiorul societăţii .În viziunea UNESCO ,noţiunea de drepturi ale omului comp
Drepturile copilului 11 kb 19
"Drepturile copilului" În vederea socializării copiilor şcolari se pun în evidenţa următoarele idei: - drepturile omului şi valorile democratice trebuie învăţate şi privite în perspectivă mondială; cultivarea acestor dre
Drepturile de autor 19 kb 3100
Ioana Moldoveanu Anul III, grupa 1 Dreptul de autor asupra programelor de calculator Introducere "Dreptul de autor" este o sintagma care defineste legislatia ce se refera la protectia operelor de creatie. Prin "operă de creatie" se întelege orice creatie intelectu
Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene 31 kb 2
Cu toate ca nici Tratatele constitutive ale Comunitatilor Europene, nici Tratatul asupra Uniunii Europene nu au consacrat un catalog al drepturilor fundamentale ale omului, Curtea Europeana de Justitie a recunoscut existenta drepturilor fundamentale la nivelul Comunitatilor, si in baza jurisprudente
Drepturile omului din perspectiva eticii universale si a eticii adaptate 67 kb 19
Analiza problemelor pe care le pune etica in general, si etica manageriala in particular, trebuie sa aiba ca punct de plecare principalele repere istorice care au contribuit la constituirea acestei stiinte. Evident, reperele istorice sunt marcate de contributiile filosofilor la constituirea principa
Drepturile copilului 22 kb 76
Se poate aprecia deci ca ,,elaborarea conceptului de drepturi ale omului a fost rezultanta unor acte juridice cu un bogat continut moral si politic, a consacrarii sub forma unor documente redactate de juristi de mare prestigiu, a unor principii de organizare politica, fundamentate in opere teoretice
Drepturile copilului 13 kb 1409
Copilul are dreptul de a-si cunoaste rudele si de a intretine relatii personale cu acestea, precum si cu alte persoane alaturi de care copilul s-a bucurat de viata de familie, in masura in care acest lucru nu contravine interesului sau superior. Copilul are dreptul la protejarea imaginii sal
Drepturile consumatorului 17 kb 12
In calitate de consumator european, ai urmatoarele drepturi: 1. Dreptul de a cumpara ce vrei, unde vrei. Daca vrei sa cumperi un produs sau un serviciu din alt stat european, legislatia europeana iti permite acest lucru, si te scuteste de plata TVA sau a altor costuri cand te intorci acasa. Ac
Drepturile morale de autor sub imperiul Legii nr. 8/1996 27 kb 592
Referat despre Drepturile morale de autor sub imperiul Legii nr. 8/1996 2. Drepturile morale de autor sub imperiul Legii nr. 8/1996 Deşi, de-a lungul vremii, drepturile morale au făcut obiectul a numeroase dispute ştiinţifice, în România, odată cu adoptarea
Continutul principiilor fundamentale 12 kb 17
În esenţă, el exprimă regula că întreaga activitate procesual penală trebuie să realizeze în strictă conformitate cu dispoziţiile legii („nula justitia sine lege”). Sursa acestui principiu este constituţională. Ne
Principiile fundamentale ale procesului 11 kb 283
Principiile fundamentale ale procesului penal reprezintă acele reguli de generală valabilitate şi aplicare care stau la baza acestuia, şi pe care se întemeiază sistemul dreptului procesual penal şi organizarea procesului penal. În doctrina de speci
Incidenta principiilor fundamentale 8 kb 186
Potrivit formularii din aceste acte, ,,orice persoana acuzata de un delict este prezumata nevinovata pana cand vinovatia sa va fi dovedita în mod legal, în cursul unui proces public, în cadrul caruia i s-au asigurat toate garantiile necesare apararii sale". Constitute Roman
Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene 32 kb 19
Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene- Putem afirma ca Declaratia Universala a Drepturilor omului (10 decembrie 1948 la Paris) este adoptata ca o opera, o necesitate instituita de Adunarea Generala a ONU.Ea nu are forta juridica a unui tratat, deci nu poate ratifica si nici reintroduce l
Principiile fundamentale ale dreptului penal 32 kb 2259
Distinctia dintre principiile fundamentale si alte principii speciale ale dreptului penal.Principiile enumerate, denumite de baza sau fundamentale, nu trebuie confundate cu alte principii, denumite speci răspunderii ale, ale dreptului penal, care privesc si se referă la un cadru problemati
Drepturile omului - rezumat 6 kb 3673
Drepturile omului - rezumat Conventia Europeana a Drepturilor Omului Conventia Europeana a Drepturilor Omului, conventie adoptata in 1850 si intrata in forta in 1953 de catre Consiliul European. Conventia este o organizatie interguvernamentala al carui numar de membri a crescut de la 14 state
Drepturile cetatenilor in Uniunea Europeana 24 kb 17
Dreptul la integritatea persoanei “Orice persoană are dreptul la integritate fizică şi psihică.” In cadrul medicinii şi biologiei , trebuie respectate în principal următoarele: a) consimţământul liber şi în
Drepturile conexe 9 kb 795
Drepturile conexe Subiectul drepturilor conexe este în drept de a folosi semnul drepturilor conexe ce conţine trei elemente: a).litera latină P întrun cerc b).numele titularului drepturilor conexe c).anul primei publicări a fonogramei. De menţio
Drepturile Omului 7 kb 4832
Drepturile Omului Ele sunt bazate pe dorinţa omului de a trăi într-o lume în care demnitatea inerentă şi bunăstarea fiecărei persoane umane se vor bucura de respect şi protecţie. Negarea drepturilor şi libertăţilor fundamen
Principiile fundamentale ale procesului penal 25 kb 21
Principiile fundamentale ale procesului penal Regulile de bază exprimă concepţiile juridice despre modul cum trebuie să se desfăşoare activitatea organelor judiciare . Se au în vedere situaţiile nereglementate în detaliu sau parţial reglement