Referat interpretarea contractului de asigurare

Nume referat Marime Descarcari
Incetarea Contractului Individual de Munca 28 kb 15
 
Interpretarea artistica-act creator 41 kb 18
Fenomenul artistic, întreţesându-se, de-a lungul istoriei, cu evoluţia de ansamblu a culturii, a suferit o suită de schimbări. Dinamica creaţiei artistice derivă din necesitatea originalităţii neistovite, originalitate fără de care arta &
Interpretarea normelor juridice 13 kb 64
Norma juridica avand un caracter general si impersonal, se refera la cazuri tipice. Aplicarea ei se face insa la cazuri concrete, care ridica uneori o serie de aspecte specifice. a. Legiuitorul nu poate sa prevada, in cadrul normelor juridice, toate situatiile ce se pot intalni la aplicarea a
Reglementarea normativa si utilitatea economica a contractului de mandat comercial 113 kb 14
Din cele prezentate mai sus reiese că mandatul comercial poate fi definit ca fiind contractul încheiat între o persoană numită mandant şi o alta mandatar, prin care mandatarul se angajează să exercite fapte de comerţ sau să îndeplinească
Legea aplicabila contractului de comert international 22 kb 474
Atunci când părţile desemnează legea aplicabilă contractului lor, ele rezolvă, de regulă această problemă înaintea negocierii unor aspecte specifice cum ar fi, spre exemplu, transmiterea riscurilor între partenerii contractuali, modul şi
Efectele contractului de locatiune 30 kb 12
Efectele contractului de locatiune Locaţiunea reprezintă o vânzare a folosinţei şi se deosebeşte de contractele de vânzare-cumpărare prin faptul că se transmite numai dreptul de folosinţă ca drept de creanţă asupra lucrului, nu un
Suspendarea contractului de munca prin act unilateral al patronului 14 kb 18
Suspendarea contractului de munca prin act unilateral al patronului Elementele esenţiale ale contractului individual de muncă sunt: părţile (subiectele), felul muncii, salariul şi locul muncii. Suspendarea contractului de munca prin act unilateral al patronului
Rezolutiunea conventionala si judiciara a contractului de vanzare - cumparare comerciala 13 kb 1784
Rezolutiunea conventionala si judiciara a contractului de vanzare - cumparare comerciala.În literatura juridica aceasta clauza expresa poarta denumirea de pact comisoriu expres. Leguitorul nu a reglementat regimul clauzelor comisorii. În principiu ele sunt valabile, însa
Rezolutiunea conventionala si judiciara a contractului de vanzare - cumparare comerciala 12 kb 481
"Rezolutiunea conventionala si judiciara a contractului de vanzare - cumparare comerciala" În literatura juridică această clauză expresă poartă denumirea de pact comisoriu expres. Leguitorul nu a reglementat regimul clauzelor comisorii. În principiu ele sunt v
Asigurarile si importanta activitatii de asigurare in Romania 32 kb 11
Referat despre Asigurarile si importanta activitatii de asigurare in Romania Referatul de faţă tratează aspecte teoretice în legătură cu următoarele aspecte: apariţia şi evoluţia asigurărilor, conceptul de asigurare, pentru că trebuie s
Asigurarea cladirilor 20 kb 2
Obiectul asigurării În sensul condiţiilor de asigurare prin "locuinţă" în general se înţelege: în cazul gospodăriilor din mediul urban sau rural, casă, vilă, cabană sau altă construcţie destinată locuirii permanen
Asigurarea creditelor de export 26 kb 5
De regulă mijloacele fixe, şi mai ales anumite echipamente industriale, se livrează treptat, pe părţi componente, pe măsura fabricării lor şi pe măsura realizării investiţiei. De aceea apare necesitatea eşalonării în timp a pl
Asigurarea cotidiana 28 kb 637
Astfel peştii mici circulă de obicei în grupuri mari numite bancuri, pentru ca atunci când sunt atacaţi de peşti răpitori să poată scăpa un număr cât mai mare. Noaptea nu este bine să circuli singur pe străzi, ci în grup
Asigurarea cladirilor, constructiilor, echipamentelor precum si alte bunuri 29 kb 18
Asigurarea cladirilor, constructiilor, echipamentelor precum si alte bunuri Interesul asigurabil este valoarea pecuniară a bunului, expus avariilor, distrugerii sau pierderii, sau valoarea patrimonială ce poate fi pierdută de asigurat sau beneficiar, ca urmare a producerii even
Orientari actuale privind asigurarea calitatii 19 kb 16
Orientări actuale privind asigurarea calităţii serviciilor Toţi trebuie să fie conştienţi de evoluţia atitudinilor: clienţii sunt şi vor fi din ce în ce mai exigenţi. Pentru satisfacerea aşteptărilor acestora, mai mult
Asigurari si reasigurari - Prima de asigurare 20 kb 11
"Asisgurari si reasigurari - Prima de asigurare" • sfera de cuprindere a asigurării; • valoarea asigurabilă; • suma asigurată; • natura mărfurilor şi ambalarea lor; • felul expediţiei, specificul ei; • statistica daune
Asigurarea Maritima - Asigurari si reasigurari 17 kb 1401
"Asigurarea Maritima - Asigurari si reasigurari " De-a lungul unei perioade îndelungate de timp, proprietarii navelor au fost aceiaşi cu proprietarii mărfurilor şi, ca urmare, exista o singură poliţă de asigurare, care acoperea atât mărfurile, c&
Asigurarea de protectie si indemnizare - Asigurari si reasigurari 13 kb 958
Riscurile de rãspundere a armatorilor în cadrul asigurãrii de P&I sunt precizate prin condiţiile de asigurare, dupã cum urmeazã: - rãspunderea pentru coliziunea navei cu o alã navã – se are în vedere cã asigurarea
Asigurarea de bunuri 18 kb 4926
"Asigurarea de bunuri" Asigurări de bunuri pot încheia persoane fizice şi persoane juridice cu domiciliul, sediul sau reşedinţa în România. "Asigurarea de bunuri" Într-un contract de asigurare de bunuri, asiguratul trebuie să aibă
Asigurarea aeronavelor - Asigurari si reasigurari 16 kb 399
"Asigurarea aeronavelor - Asigurari si reasigurari" Riscurile asigurate "Asigurarea aeronavelor - Asigurari si reasigurari" În baza contractului de asigurare se acordă despăgubiri pentru: • pierderea fizică directă sau pierderea totală construc