Referate Pedagogie

Nume referat Marime Descarcari
Metodologia si tehnologia instruirii - Moduri si forme de organizare a activitatilor didactice 18 kb 1005
Referat despre Metodologia si tehnologia instruirii - Moduri si forme de organizare a activitatilor didactice 1.2. Tehnologia didactică : desemnează demersul întreprins de profesor în vederea aplicării principiilor învăţării într-o situaţ
Calcularea coeficientului de deteriorare intelectuala (QD) 20 kb 2
Referat despre Calcularea coeficientului de deteriorare intelectuala (QD) 2. Se totalizeaza notele standard ale subtestelor care ,,nu tin cu vârsta”; - Rationament aritmetic, Memorie, cifre, Cuburi, Cod (reprezentand grupa B). 3. Dupa formula se calculeaza coeficientul de deter
Metode mijloace si forme de organizare a educatiei adultilor 1430 kb 3
Referat despre Metode mijloace si forme de organizare a educatiei adultilor Educaţia adulţilor este un domeniu disciplinar mai puţin dezvoltat în ansamblul ştiinţelor educaţiei. Teoreticienii educaţiei s-au focalizat mai mult pe dezvoltarea mecanismelor ex
Profesorul si pregatirea pedagogica 7 kb 605
Referat despre Profesorul si pregatirea pedagogica Pedagogia se ocupa de felurile în care este conceputa educatia, de emiterea unor percepte de conduita; modalitatea în care se practica educatia este urmarita de stiinta educatiei, prin studiul sistemelor de educatie caracteristice uno
Dezvoltarea E-learning 11 kb 603
Referat despre Dezvoltarea E-learning Definit astfel, mai mult ca e-education, aria semantica a conceptului e-learning interfereaza cu si se suprapune indefinit variabil pe o multitudine de termeni ce surprind varietatea experientelor didactice ce pot beneficia de suport tehnologic: instruire asi
Lectia - Unitate didactica fundamentala 8 kb 503
Referat despre Lectia - Unitate didactica fundamentala Definirea lecţiei trebuie să fie multicriterială, în funcţie de componentele mari ale didacticii care se reflectă şi sunt recuperate la nivelul micro-acţiunilor educaţionale. Ca într-un cris
Proiectare didactica 21 kb 934
Referat despre Proiectare didactica În acest context, proiectarea didactică poate fi definită drept un demers de anticipare a modului în care se va desfăşura activitatea instructiv-educativă într-o anumită perioadă de timp. ETAPELE PROI
Profilul psihopedagogic al adolescentului 16 kb 16
Referat despre Profilul psihopedagogic al adolescentului Se are în vedere faptul că fiecare copil are un fond propriu ereditar şi că dezvoltarea lui are loc în condiţiile specifice de mediu, faţă de care acesta depune efort continu de adaptare. O cunoa
Comunicarea nonverbala 21 kb 823
Referat despre Comunicarea nonverbala Concluzia: limbajul nonverbal, concretizat în gesturi, mimica, postura, prezenta personala, poate sprijini, contrazice sau substitui comunicarea verbala. Practic, mesajul nonverbal este cel mai apropiat de realitatea eminentului si i se acorda atentia c
Modul de functionare al sistemului educational 31 kb 291
Referat despre Modul de functionare al sistemului educational 1. Educaţia formală : pune accent pe funcţia culturală şi cea instructiv-formativă. Se caracterizeazăprin faptul că are loc într-un cadru instituţionalizat (grădiniţă, &
Procesul de invatamant 14 kb 16
Refera despre Procesul de invatamant Conceptul pedagogic de continut al procesului de invatamant poate fi definit in sens larg, specific didacticii traditionale si moderne si in sens restrans, propriu teoriei curriculumului. a) Didactica traditionala include in continutul invatamantului ansamb
Pedagogii alernative - alternativa educationala Montessori 14 kb 1
Referat despre Pedagogii alernative - alternativa educationala Montessori Desigur , este evident că totdeauna au existat politici ale educaţiei , definite , in general , prin voinţa de a forma un anumit tip de om . Acesta era cazul statului spartan atunci când urmarea să
Finalitatile educatiei 19 kb 919
Referat despre Finalitatile educatiei Finalităţile circumscriu modelul de personalitate pe care educaţia urmează să-l formeze. Ele se diferenţiază şi integrează într-un tot unitar în funcţie de cerinţele sociale şi descifrare
Metode moderne de invatare activa 18 kb 3
Referat despre Metode moderne de invatare activa Rolul invatatorului in procesul de modelare a omului este poate cel mai important.Punand-si elevii in situatii variate de instruire,el transforma scoala “intr-un templu si un laborator”(M. Eliade ). Invatarea activa inseamna,conform dic
Comunicarea didactica 13 kb 2
Referat despre Comunicarea didactica Elementele comunicării didactice sunt: - emiterea mesajului didactic de către profesor sau de o altă sursă de informaţie, de la o anumită distanţă; - canalul prin care se transmite mesajul; - receptarea mesajulu
Fundamentele pedagogiei - Pedagogia si sistemul stiintelor pedagogice 45 kb 1
Referat despre Fundamentele pedagogiei - Pedagogia si sistemul stiintelor pedagogice Specificul discursului pedagogic asupra educaţiei constă în perspectiva axiologic-normativă rolul major al pedagogiei nu este da a descrie fenomenul educaţional, de a observa ceea ce se
Etimologia educatiei 10 kb 90
Referat despre Etimologia educatiei Deşi încă nu sa descoperit o definiţie absolut satisfăcătoare a educaţiei de-a lungul timpului, mari gânditori, filosofi, sociologi, psihologi si nu numai au încercat să definească acest termen. Plato
Teoria si metodologia curriculum-ului 86 kb 20
Referat despre Teoria si metodologia curriculum-ului Toate aceste semnificaţii sugerează un demers complet, comprehensiv, cuprinzător, însă sintetic, condensat, esenţializat şi dinamic, demers întreprins în realizarea unei acţiuni, în abo
Teoria si metodologia evaluarii 71 kb 8
Referat despre Teoria si metodologia evaluarii La nivel de macrosistem, evaluarea reprezintă un subsistem al procesului de învăţământ, prin care se măsoară şi se apreciază eficienţa acestuia, respectiv nivelul de atingere a finalită
Doctrine pedagogice 749 kb 1
Referat despre Doctrine pedagogice Atena era un stat democrat într-un sens precis: la conducere participa o minoritate, restul populaţiei (sclavii) nu se bucura de ocrotirea legii şi de drepturi politice. Această democraţie aristocrată nu era pe placul lui Platon,