Dreptul afacerilor

Dreptul afacerilor

Marime: 478 kb
Descarcari: 13

Dată fiind complexitatea fenomenului social-juridic, stiinta dreptului îsi repartizează eforturile de analiză si cercetare pe toate secventele (laturile) acestuia, pentru a le pune în valoare particularitătile si a realiza corelarea (închegarea) lor într-un sistem articulat. Din această perspectivă, dreptul este o stiintă a valorilor, o stiintă a normelor si o stiintă a realitătii. Dreptul nu este un ambalaj exterior pentru deciziile autoritătii, ci un limbaj cu efecte de structură, un rezultat al confruntării între interese si valori. Sistemul stiintei dreptului (stiintelor juridice) este alcătuit din următoarele părti: – Teoria generală a dreptului; – Stiintele juridice de ramură; – Stiintele juridice istorice; – Stiintele juridice ajutătoare. 5. DEFINITIA TEORIEI GENERALE A DREPTULUI Teoria generală este disciplina stiintifică ce studiază ansam-blul dreptului, respectiv determinarea, articulatiile si esenta lui, alcătuirea si structurarea lui si care elaborează instrumentele esentiale si conceptele fundamentale prin care dreptul este gândit, instrumente constând din „norma juridică”, „izvorul de drept”, „raportul juridic”, „tehnica juridică” Din substanta definitiei rezultă următoarele aspecte: – Teoria generală a dreptului este o disciplină stiintifică si didactic- universitară care cercetează genul (dreptul) si nu specia (ramura de drept). – Această disciplină studiază dreptul privit ca ansamblu, ca sistem. Teoria generală nu este, asadar, o ramură a dreptului. – Teoria generală a dreptului elaborează categorii, concepte si notiuni fundamentale, specifice întregului sistem de drept (norma juridică, tehnica juridică, izvoarele dreptului, raportul juridic, răspun-derea juridică). Teoria generală a dreptului nu se raportează la o singură ramură a dreptului, ci esentializează si extrage ceea ce este comun si definitoriu pentru ansamblul dreptului. – Teoria generală a dreptului studiază totodată articulatiile dreptului cu alte domenii ale stiinŃelor: cu filosofia dreptului, sociologia, politologia, psihologia.

DESCARCA