IFRS 5 - Standarde internationale de raportare financiara

IFRS 5 - Standarde internationale de raportare financiara

Marime: 7 kb
Descarcari: 5466

"IFRS 5 - Standarde internationale de raportare financiara" Prezentul IFRS si cerintele sale de evaluare se aplica tuturor activelor imobilizate si grupurilor de active destinate cedarii. O activitate este intrerupta la data la care activitatea indeplineste criteriile pentru a putea fi clasificata ca detinuta in vederea vanzarii sau atunci cand entitatea a intrerupt activitatea. "IFRS 5 - Standarde internationale de raportare financiara" Enitatea trebuie sa clasifice un activ imobilizat (sau grup de active destinat cedarii)ca detinut in vederea vanzarii daca valoarea sa contabila se recupereaza in principal printr-o vanzare si nu prin folosirea sa in continuare.Pentru aceasta,activul(sau grupul de active)trebuie sa fie pregatit pentru vanzarea imediata in starea sa prezenta-sub rezerva doar a termenilor care sunt obisnuiti pentru vanzarea unor astfel de bunuri(sau grupuri de bunuri)-iar vanzarea sa trebuie sa fie foarte probabila. "IFRS 5 - Standarde internationale de raportare financiara" Pentru ca o vanzare sa fie foarte probabila,trebuie ca managementul,la un nivel corespunzator,sa-si fi exprimat angajamentul fata de un plan pentru vanzarea activului(sau grupului de active)si tot conducerea sa fi intiat un program activ de cautare a unui comparator si de finalizare a planului. "IFRS 5 - Standarde internationale de raportare financiara" Un grup de active destinat cedarii este un grup de active(si datorii asociate)ce urmeaza a fi cedate,prin vanzare sau alta modalitate,impreuna ca grup in cadrul unei tranzactii singulare. Din punct de vedere a tratamentului contabil activele imobilizate detinute in vederea vanzarii:•trebuie evaluate la valoarea cea mai mica dintre valoarea contabila si valoarea justa,minus costul de vanzare; •nu se amortizeaza. Un activ sau grup de active destinat cedarii trebuie clasificat ca detinut in vederea vanzarii in perioada in care sunt indeplinite toate criteriile urmatoare: •Conducerea isi exprima angajamentul fata de un plan de vanzare; •Componenta este pregatita pentru vanzarea imediata in starea sa actuala; •Exista un program activ si alte masuri pentru identificarea unui cumparator; •Vanzarea este foarte probabila si asteptata sa aiba loc in cel mult un an; •Activul sau grupul de active este promovat activ la un pret rezonabil si este putin probabil ca planul sa se modifice semnificativ sau sa se aiba in vedere vreun plan pentru anularea vanzarii. Daca o entitate achizitioneaza un activ imobilizat(sau grup de active)exclusiv in ideea de a-l vinde ulterior,trebuie sa clasifice activul(sau grupl)ca detinut in vederea vanzarii la data achizitiei doar daca este indeplinita cerinta de a fi vandut in cel mult un an(cu exceptia situatiilor aflate in afara controlului sau si este foarte probabil ca orice alt citeriu care nu este indeplinit la acea data sa fie indeplinit intr-o perioada scurta de timp ulterior achizitiei(de obicei 3 luni).Daca planurile sale se modifica,clasificarea ca activitate intrerupta trebuie sa inceteze imediat. O entitate nu trebuie sa clasifice ca detinut in vederea vanzarii un activ imobilizat(sau grup de active) care urmeaza a fi abandonat.Aceasta deoarece valoarea sa contabila va fi recuperata in principal prin utilizarea sa in continuare.

DESCARCA