Referat contabilitatea capitalului propriu

Nume referat Marime Descarcari
Contabilitatea stocurilor - IAS 2 15 kb 166
Referat despre Contabilitatea Stocurilor - IAS 2 Standardul trateaza toate stocurile care sunt active cum sunt cele detinute pentru a fi vandute pe parcursul desfasurarii normale a activitatii, cum sunt cele in curs de productie in vederea vanzarii, cum sunt cele sub forma de materii prime, mater
Contabilitatea si analiza cheltuielilor si a rezultatului 30 kb 205
5.In atributiile compartimentului contabil intra si urmatoarele:intocmirea documentelor justificative privind operatiile patrimoniale ;organizarea si tinerea corecta si la zi a contabilitatii ; organizarea si efectuarea inventarierii patrimoniului si valorificarea rezultatelor acesteia ;respectar
Contabilitatea de gestiune aprofundata 14 kb 1
Referat despre Contabilitatea de gestiune aprofundata Costurile deciziei – costurile pertinente Ceea ce contează în analiza unei decizii este ca ea să se schimbe Tot ceea ce rămâne în aceeasi stare, oricare ar fi opţiunea reţinută, este nep
Contabilitatea in context european 36 kb 4
Organizarea contabilitătii financiare se bazează pe principiile contabile, prevăzute de Reglementările contabile conforme cu directivele europene aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1752/2005, cu modificările si completările ulterioare. Si
Contabilitatea operatiunilor in devize 12 kb 18
Referat despre Contabilitatea operatiunilor in devize Operatiunile în devize se clasifică după mai multe criterii: 1. După natura operatiunii, avem: > operatiuni de schimb la vedere; > operatiuni de schimb la termen; > operatiuni cu titluri în devize; > c
Contabilitatea operatiunilor diverse 14 kb 16
Principiile de organizare a contabilitătii acestor operatiuni au la bază prevederile Legii contabilitătii nr.8271991, modificată si completată prin OG nr.61/2001. 1 Contabilitatea datoriilor si creantelor privind personalul Odată cu introducerea în Rom&a
Contabilitatea operatiunilor cu titluri 46 kb 546
Actiunile sunt negociabile, pot face obiectul unei cotări la bursă si prezintă următoarele caracteristici:valoarea nominală, reprezintă valoarea aportului încorporat în capitalul social;pretul de emisiune reprezintă pretul de vânzare al aciunii pe
Contabilitatea decontarilor intra si interbancare 44 kb 20
Referat despre Contabilitatea decontarilor intra si interbancare In economiile naturale bunurile se schimbau în natură, tranzacţiile fiind cunoscute sub denumirea de troc, o formă de schimb reciproc care presupunea dubla coincidenţă a necesităţilor partici
Contabilitatea capitalului social 60 kb 17
Capitalul social este subscris integral la constituire şi vărsat astfel: 60% din valoarea părţilor sociale subscrise în momentul constituirii prin bancă;40% în perioada următoare astfel: -10% în primul semestru prin casă 2% şi 8% prin c
Contabilitatea persoanelor juridice 423 kb 19
Abordarea întregii problematici urmăreste să lărgească orizontul conceptual si aplicativ al viitorului economist, sprijinindu-se pe cunostinŃele deja acumulate de studenti în cadrul obiectelor de studiu Bazele contabilitătii, Contabilitatea financiară,
Contabilitatea muncii si retribuirii ei 50 kb 22
"Contabilitatea muncii si retribuirii ei" Munca reprezintă unul din elementele principale a procesului de producţie, consumării şi repartizării produselor. Este sursa principală de creştere a avuţiei naţionale, satisfacerii necesităţilor mate
Contabilitatea trezoreriei 25 kb 17
"Contabilitatea trezoreriei" Informatii utile despre capacitatea intreprinderilor de a genera numerar si echivalente de numerar cat si despre utilizarea corespunzatoare a fluxurilor de numerar sunt oferite de operatiile cu numerar . Aceste informatii permit evaluarea variatiei activului net si al st
Contabilitatea unei societati - practica de specialitate 154 kb 46
"Contabilitatea unei societati - practica de specialitate" -In data de de 01.11.2003 a absorbit societatea comerciala URBIS INTERNATIONAL SRL , cu sediul in Bucuresti , Str. Preciziei, Nr. 5. In urma absorbtiei societatea comerciala URBIS SECURITY SRL si-a pastrat toate coordonatele : CUI :
Contabilitatea produselor finite 41 kb 21
Contabilitatea produselor finite - activele circulante sunt bunuri consumabile într-o perioadă mai scurtă de un an , fără a depăşi intervalul de timp al unui ciclu de exploatare . Pentru un agent comercial , ciclul de exploatare începe din momentul cump&
Costul mediu ponderat al capitalului societatii "Piete" S.A. 30 kb 359
Aceasta tema prezintă un interes deosebit, deoarece capitalurile unei întreprinderi pot fi atât capitaluri proprii, cât şi capitaluri împrumutate, iar prin însumarea capitalurilor proprii cu datoriile pe termen mediu şi lung se obţine capitalul perma
Contabilitatea operatiunilor de trezorerie si interbancare 27 kb 21
Operatiunile de trezorerie au o pondere însemnată în totalul operatiunilor bancare si prezintă o importantă deosebită în ceea ce priveste stabilitatea monetară.Structura operatiunilor de trezorerie în societătile bancare este următoarea:oper
Finantarea deficitului bugetar pe cale atragerii disponibilitatilor de la populatie si contabilitatea certificatelor de trezorerie 80 kb 1296
Referat despre Finantarea deficitului bugetar pe cale atragerii disponibilitatilor de la populatie si contabilitatea certificatelor de trezorerie Astfel, Legea contabilităţii din anul 1991 se referă numai la organizarea contabilităţii Trezoreriei Finanţelor Publice &
Contabilitatea marfurilor 20 kb 6290
Contabilitatea marfurilor Un alt factor de influenţă îl constituie metoda de contabilitate a stocurilor folosită : “ inventarul permanent “ sau “ inventarul intermitent”. În primul caz, contul de mărfuri este folosit pe măsură ce a
Contabilitatea capitalurilor 20 kb 13
CONTABILITATEA CAPITALURILOR Contabilitatea capitalurilor 2.1.Conţinutul şi structura capitalurilor Sub aspect economic , capitalul cuprinde totalitatea resurselor materiale care , prin asociere cu ceilanţi factori de producţie ( munca , ştiinţa , informa&#
Contabilitatea - intreprinderea 16 kb 3994
Contabilitatea - intreprinderea In sec. XIX intreprinderile incep sa isi masoare periodic patrimoniul si rezultatele si, de asemenea, incep sa isi calculeze costurile in vederea stabilirii preturilor. In aceasta situatie se ajunge la delimitarea contabilitatii in : - contabilitate de gestiune-