Referat evaluarea carierei

Nume referat Marime Descarcari
Evaluarea bunurilor mobile 12 kb 21
In cadrul bunurilor mobile sunt cuprinse: mijloace fixe mobile si accesoriile. Termenul de mijloace fixe mobile se refera la instalatii fizice disponibile pentru productie, incluzand instalarea, racordarea la utilitati impreuna cu tot echipamentul facut sau necesar in procesul de productie, indifere
Evaluarea proprietatii imobiliare 9 kb 24
Referat despre Evaluarea proprietatii imobiliare Dreptul de proprietate Atributele dreptului de proprietate sunt: - Posesia -de a stapani bunul - Folosinta - de al folosi si de a-i culege fructele (foloasele materiale: recolte, chirii, arenzi, dobânzi) - Dispozitia - de a dispun
Despre evaluarea intreprinderii 14 kb 19
Referat despre Evaluarea intreprinderii Conceptele si metodele aplicate la celelelte tipuri de proprietati (imobiliare, bunuri mobile) raman valabile, cu anumite particularitati, in sensul ca anumiti termeni pot avea sensuri diferite. Abordarile utilizate in evaluarea intreprinderilor sunt: abord
Evaluarea starii de nutritie 27 kb 23
Lipidele se gasesc mai ales in grasimi .Cu exceptia legumelor si fructelor , toate produsele alimentare contin grasimi. Necesitatea medie a omului sanatos in grasimi constituie 30% din valoarea energetica a ratiei . Folosirea in limite normale a grasimilor constituie 1-1.5g la kg sau 70-100g pe zi p
Evaluarea Activelor necorporale 13 kb 13
Evaluarea activelor necorporale se realizeaza in conformitate cu Standardul International de Practica în Evaluare 4 – GN 4. Evaluarile de active necorporale sunt cerute si realizate, în mod uzual, la valoarea de piata, ca tip de valoare, prin aplicarea prevederilor Standardului Int
Evaluarea procesului de invatamant 8 kb 7124
Ca mecanism specific sistemelor deschise, cu functia centrala de reglare-autoreglare, evaluarea asigura raportarea rezultatelor obtinute intr-o anumita activitate, la un ansamblu de criterii specifice domeniului in vederea luarii unei decizii optime. Functiile actiunii de evaluaree didactica
Evaluarea 21 kb 6273
II. Instrumente de evaluare: A. Metode tradiţionale de evaluare: - pentru elaborarea probelor, profesorul va avea în vedere următoarele întrebări: - ce tip de itemi trebuie construiţi? - ce grad de dificultate trebuie să aibă? - cum trebui
Evaluarea bunurilor economice 60 kb 16
Frecvent, notiunea de calitate a pamantului este inlocuita cu o alta specifica – fertilitatea.Prin folosirea rationala si prin lucrarile de amendare, fertilitatea solului creste realizandu-se fertilitate noua, superioara celei naturale. Fertilitatea efectiva a solului, rezultata din imb
Prezentarea unui proiect de investitii si evaluarea acestuia - Studiu de fezabilitate 72 kb 22
Prezentarea unui proiect de investitii si evaluarea acestuia - Studiu de fezabilitate - Mentionam totusi ca datele din bilatul contabil si contul de profit si pierdere sunt date reale din contabilitatea unei firme existente. Insa aceste date sunt singurele pe care le-am putut procura de la aceasta f
Evaluarea performantelor intreprinderii pe baza activelor 26 kb 1
Referat despre Evaluarea performantelor intreprinderii pe baza activelor - continuitatea exploatarii, care va implica, in cadrul metodei activului net corectat (ANC), evaluarea tuturor activelor si datoriilor la valoarea de piata sau o alta valoare curenta adecvata; - lichidarea, care va
Evaluarea terenurilor si a mijloacelor fixe 18 kb 17
Evaluarea terenurilor si a mijloacelor fixe Standardele contabile internaţionale sunt elaborate de I.A.S.C. (International Accounting Standards Commitee - Comitetul de Standarde Internationale de Contabilitate) şi constau din: - furnizarea de reguli contabile general valabile, ac
Evaluarea resurselor umane 26 kb 25
Evaluarea resurselor umane Numărul de salariaţi cu vechime de peste 40 de ani în anul 2004 faţă de anul 2003 scade cu 1, iar în 2005 faţă de 2004 creşte cu 3 salariaţi. Numărul de salariaţi cu vechime de peste 30 de ani în anu
Evaluarea investitiilor in Tehnologia Informationala 29 kb 294
Evaluarea investitiilor in Tehnologia Informationala.De obicei difuzarea unui E-mail intern si evolutia sa spre o forma mai inalta de distribuire a informatiilor, necesita o perioada mare de timp. Astfel exista o importanta periada de timp “mort” intre punctul initial al investitiei si z
Evaluarea 98 kb 1085
Evaluarea Dezvoltarea pieţei imobiliare în Republica Moldova în mare măsură depinde de elaborarea şi implementarea în practică a unui sistem de evaluare a bunurilor imobiliare. Partea metodologică a acestui sistem include principiile, metodele ş
Evaluarea optiunilor reale 17 kb 97
Evaluarea optiunilor reale Optiunile virtuale apar in cateva etape ale creatiei de valoare. Etapa initiala presupune observatia fenomenului fizic cu insotirea obtinerii de date. Urmatorul pas este organizarea datelor in bazele de date structurate. Apoi, informatia este selectata din depozit (stoc
Evaluarea unei societati cu obiect de activitate bancar - Banca Transilvania 29 kb 32
1 .Definirea misiunii evaluãrii Scopul evaluãrii unei societãţi comerciale cu obiect de activitate bancar este acela de a stabili valoarea globalã a entitãţii ca întreg prin punerea în evidenţã a poziţiei finanicare a entit&at
Evaluarea nivelului de calitate al serviciilor bancare 25 kb 3
Referat despre Evaluarea nivelului de calitate al serviciilor bancare Majoritatea persoanelor fizice şi a celor juridice apelează la serviciile băncilor, fie în calitate de deponenţi, fie în calitate de beneficiari de credite. Băncile joacă un rol import
Evaluarea potentialului turistic al judetului Iasi in cadrul dezvoltarii pietei turistice locale 1361 kb 5
Referat despre Evaluarea potentialului turistic al judetului Iasi in cadrul dezvoltarii pietei turistice locale Problema abordată şi context Iaşul are nevoie să se dezvolte economic. Turismul este una dintre opţiunile importante, dat fiind că dezvoltarea indus
Evaluarea impactului asupra mediului 9 kb 3792
Pentru a se atinge obiectivul dezvoltare durabilă, autorităţile competente pentru protecţia mediului utilizează instrumente de planificare cum ar fi evaluarea impactului asupra mediului. Luarea în considerare a efectelor asupra mediului ale unui proiect/investiţie
Evaluarea intreprinderii 386 kb 19
Evaluarea este actul sau procesul determinarii valorii. Este o activitate intelectuala care necesita abilitati si competenta deosebite, cunoasterea si utilizarea unui complex de tehnici multidisciplinare si specifice. Evaluarea nu poate fi considerata o stiinta pura intrucat are caracteristicile une