Referat finantele intreprinderii

Nume referat Marime Descarcari
Despre evaluarea intreprinderii 14 kb 19
Referat despre Evaluarea intreprinderii Conceptele si metodele aplicate la celelelte tipuri de proprietati (imobiliare, bunuri mobile) raman valabile, cu anumite particularitati, in sensul ca anumiti termeni pot avea sensuri diferite. Abordarile utilizate in evaluarea intreprinderilor sunt: abord
Bilantul intreprinderii 43 kb 17
"Bilantul intreprinderii" Primul instrument al contabilităţii a fost dezvoltarea capacităţii de a socoti. Contabilitatea, în forma sa primară, a apărut în momentul când primul om a numărat câte animale sunt în turma sa, acesta put&a
Cultura organizationala a intreprinderii 11 kb 6566
"Cultura organizationala a intreprinderii" O intrep. se individualizeaza in ochii stakeholrders (parti interesate) si consumatori prin urmatoarele concepte: "Cultura organizationala a intreprinderii" 1) identitatea firmei : cuprinde ansamblul elementelor constitutive ce dau spec
Caracterizarea generala a intreprinderii si profilul ei 29 kb 9
Conducerea si organizarea societatii se asigura conform Legii nr.31/1990 si in baza Statutului astfel: -Adunarea generala a actionarilor -Consiliul de administratie -Comitetul de directie. Organul suprem de conducere este Adunarea generala a actionarilor care se constituie din total
Finantele publice si dreptul financiar 25 kb 13
Referat despre Finantele publice si dreptul financiar Astfel, in limbajul economic, termenul de finante dobandeste multiple intelesuri. Finantele publice constituie o componenta importanta a vietii social - economice a fiecarei tari, iar impactul lor asupra economiei nationale prezinta ecou atat
Sistemul logistic al intreprinderii 15 kb 258
Aprovizionarea - activitatile de cumparare (achizitionare, procurare) a materiilor prime, materialelor, componentelor sau produselor finite necesare indeplinirii obiectivelor intreprinderii sunt operatiuni de natura logistica. Componenta a sistemului logistic, aprovizionarea, se refera la rel
Activitatea economica generala a intreprinderii 11 kb 359
Intreprinderile producatoare de bunuri materiale, denumite si intreprinderi de productie, pot fi: intreprinderi industriale,intreprinderi agricole,intreprinderi de constructii, etc. Intreprinderile prestatoare de servicii pot fi: intreprinderi comerciale, intreprinderi de transporturi, banci,etc.
Sfera finantelor intreprinderii 63 kb 15
Fenomenele şi procesele economice desfăşurate în între¬prindere sunt rezultatul unor acte conştiente care urmăresc, îndeosebi, menţinerea şi, mai apoi, dezvoltarea pieţelor de desfacere, respectiv a deciziilor privind dezvoltarea în
Piata intreprinderii - Segmentarea pietei 9 kb 1319
1. Continutul, sfera, dimensiunile si dinamica pietei Piata reprezintă o categorie economică a productiei de mărfuri în care îsi găseste expresia totalitatea actelor de vânzare – cumpărare, privită în unitate organică cu relatiile p
Finantele intreprinderii 91 kb 16
Finantele intreprinderii Finanţele întreprinderii cuprind relaţiile economice care apar în procesul formării şi distribuirii resurselor financiare aflate la dispoziţia întreprinderii în scopul obţinerii profitului maxim. Finantele
Mediul extern al intreprinderii - Studiu de caz la S.C. URSUS Breweries S.A. 826 kb 21
Mediul extern al intreprinderii - Studiu de caz la S.C. URSUS Breweries S.A. Cei mai importanţi factori care influenţează activitatea întreprinderii S.C. URSUS Breweries S.A. Sucursala Timişoara sunt: Mediul extern al intreprinderii - Studiu de caz la S.C. UR
Economia Intreprinderii - SC Makida SRL 42 kb 1
Acesta cuprinde acei factori externi care influenţează în mod direct, nemijlocit firma, iar aceasta poate exercita un anume control asupra lor, influenţând la rândul ei prin acţiuni specifice configuraţia micromediului. Aşa cum rezultă şi din
Analiza activitatii economice a intreprinderii Octopus 47 kb 14
Analiza activitatii economice a intreprinderii Octopus In prezenta lucrare au fost puse mai multe scopuri, printe care putem enumera : • analiza generala, acumularea informatiilor generalizatoare pentru accesibila analiza continua mai aprofundata si mai corecta, in corespundere cu de
Evaluarea performantelor intreprinderii pe baza activelor 26 kb 1
Referat despre Evaluarea performantelor intreprinderii pe baza activelor - continuitatea exploatarii, care va implica, in cadrul metodei activului net corectat (ANC), evaluarea tuturor activelor si datoriilor la valoarea de piata sau o alta valoare curenta adecvata; - lichidarea, care va
Influenta sistemului financiar global asupra gestiunii financiare al intreprinderii 35 kb 1908
Influenta sistemului financiar global asupra gestiunii financiare al intreprinderii Aceste condiţii n-au fost pe deplin îndeplinite decât începând cu anul 1820, în ţările care erau arunci cele mai dezvoltate, Marea Britanic şi Franţa. De la d
Analiza economica financiara a intreprinderii 32 kb 24
Evidenta contabila este condusa in conformitate cu normele legale in vigoare, inregistrarile sunt efectuate pe baza documentelor justificative, fiind respectate principiile si metodele contabilitatii. Sunt intocmite lunar balante de verificare pentru verificarea inregistrarii corecte in contabili
Analiza activitatii intreprinderii La Fantana 21 kb 14
Analiza activitatii intreprinderii La Fantana Apa La Fantana este o apa de masa necarbonatata , perfect echilibrata, ale carei caracteristici microbiologice si fizico-chimice o incadreaza in STAS1342/1991 si o recomanda pentru consumul zilnic necesar hidratarii organismului. In plus nefiind
Analiza financiara a intreprinderii 4 kb 13
Analiza financiara a intreprinderii Ea investigheaza doua domenii importante: - echilibrul financiar, - renatibilitatea. Analiza financiara a intreprinderii Analiza atenta a contului de rezultate este indispensabila pentru efectuarea analizei financiare. Astfel, analiza financ
Economia Intreprinderii si elemente de legislatie 14 kb 18
Economia Intreprinderii si elemente de legislatie În prezent, în ţara noastră se desfăşoară în paralel, două procese economice importante: pe de o parte, crearea de noi întreprinderi cu capital privat, pe de altă parte restructurarea difi
Economia intreprinderii 129 kb 14
Capitolul I Intreprinderea Conceptul de intreprindere Def. Intreprinderea reprezinta o veriga de baza a economiei in care are loc producerea unor bunuri, executarea unor lucruri sau prestarea unor servicii conform cerintelor pietei. Fiecare intreprindere con