Referat tractul respiratoriu

Nume referat Marime Descarcari
Contractul international de factoring 27 kb 13
Internationalitatea contractului de factoring După cum se stie, raporturile juridice de comert international se caracterizează fată de raporturile juridice de comert interior prin prezenta elementului sau elementelor de extraneitate, adică prin internationalitate. &Icir
Incetarea Contractului Individual de Munca 28 kb 15
 
Contractul comercial din perspecticva Codului europen al contractelor 48 kb 149
1.1.Intrepatrunderea dreptului comun cu legile speciale Procesul de integrare europeana a avut un impact profund asupra legislatiilor nationale. In ceea ce priveste acest aspect, in doctrina de specialitate s-a afirmat ca in dreptul european se intalnesc doua situatii distincte: prima situatie se
Contractul de consignatie 20 kb 173
Consignantul are urmatoarele obligatii : a) consignantul are obligatia sa predea consignatarului bunurile mobile care urmeaza sa fie vandute. Consignatarul isi poate indeplini insarcinarea numai daca bunurile care trebuie vandute tertilor sunt puse la dispozitia sa. De aceea, in temeiul contractu
Contractul colectiv de munca 111 kb 2
Referat despre Contractul colectiv de munca În acest context, relevăm faptul că modificările de ordin legislativ au urmat cursul firesc al transformărilor din baza materială şi din concepţia filozofico-juridică privind instituţia dreptului muncii
Reglementarea normativa si utilitatea economica a contractului de mandat comercial 113 kb 14
Din cele prezentate mai sus reiese că mandatul comercial poate fi definit ca fiind contractul încheiat între o persoană numită mandant şi o alta mandatar, prin care mandatarul se angajează să exercite fapte de comerţ sau să îndeplinească
Contractul de antrepriza in constructie 36 kb 197
Întrucât Codul civil defineşte antrepriza prin referire la un "preţ determinat" (art.1413), în cazul lucrărilor de mare amploare, contractul este nul dacă preţul nu este determinat sau cel puţin determinabil în momentul încheierii contractu
Legea aplicabila contractului de comert international 22 kb 474
Atunci când părţile desemnează legea aplicabilă contractului lor, ele rezolvă, de regulă această problemă înaintea negocierii unor aspecte specifice cum ar fi, spre exemplu, transmiterea riscurilor între partenerii contractuali, modul şi
Contractul de Gaj 6 kb 926
Gajul poate fi de două feluri:gaj de deposedare, atunci când debitorul este deposedat de bunul său, care poate să intre în posesia creditorului s-au a unei terţe persoane (depozitar); Gaj fără deposedare, atunci când bunul rămâne &ici
Contractul de concesiune 27 kb 15
Contractul de concesiune Pierre Delvolve defineşte concesiunea ca fiind “ o convenţie prin care o persoană publică însărcinează cu prestarea unui serviciu public o întreprindere privată care asigură finanţarea lucrărilor, exploat
Contractul de leasing 15 kb 19
Contractul de leasing Leasing-ul este un pas înainte în finanţarea întreprinderilor care doresc să-şi achiziţioneze utilaje şi echipamente, dar care nu au posibilităţi financiare. Această tehnică de finanţare care presupun
Contractul vanzare-cumparare 60 kb 18
Contractul vanzare-cumparare Caratere juridice : CVC este un contract : a)sinalogmatic ( bilateral ) deoarece prin incheiera sa da nastere la obligatii reciproce intre partile contractante ; vanzatorul are obligatia sa predea lucrul vandut si sa garanteze pe cumparator -cumparatorul are
Efectele contractului de locatiune 30 kb 12
Efectele contractului de locatiune Locaţiunea reprezintă o vânzare a folosinţei şi se deosebeşte de contractele de vânzare-cumpărare prin faptul că se transmite numai dreptul de folosinţă ca drept de creanţă asupra lucrului, nu un
Suspendarea contractului de munca prin act unilateral al patronului 14 kb 18
Suspendarea contractului de munca prin act unilateral al patronului Elementele esenţiale ale contractului individual de muncă sunt: părţile (subiectele), felul muncii, salariul şi locul muncii. Suspendarea contractului de munca prin act unilateral al patronului
Contractul de transport 47 kb 18
Reglementarea legală – cuprinde atât reglementări cu caracter general, cât şi reglementări cu caracter special. Reglementările cu caracter general - (Codul civil, Codul comercial), cuprind texte izolate referitoare la transporturi, fiind imperios necesar
Contractul de vanzare cumparare 110 kb 15383
Contractul de vanzare cumparare Art. 1294 C. civ. defineste vanzarea ca fiind “o conventie prin care doua parti se obliga intre sine, una a transmite celeilalte proprietatea unui lucru si aceasta a plati celei dintai pretul lui.” Contractul de vanzare-cumparare este acel contra
Rezolutiunea conventionala si judiciara a contractului de vanzare - cumparare comerciala 13 kb 1784
Rezolutiunea conventionala si judiciara a contractului de vanzare - cumparare comerciala.În literatura juridica aceasta clauza expresa poarta denumirea de pact comisoriu expres. Leguitorul nu a reglementat regimul clauzelor comisorii. În principiu ele sunt valabile, însa
Contractul de transport aerian 11 kb 4004
Contractul de transport aerian - Totodată, transportul aerian a ridicat şi ridică unele probleme privind siguranţa efectuării fiecărei deplasări în condiţii de deplină securitate. Tocmai datorită particularităţilor transportului aeria
Contractul de leasing 13 kb 9682
Leasing-ul a fost determinat, în apariţia sa de cauze obiective. Astfel, în S.U.A., în Marea Britanie şi în alte ţări erau întâmpinate greutăţi în finanţarea afacerilor, ca urmare a rigidităţii formelor şi pr
Rezolutiunea conventionala si judiciara a contractului de vanzare - cumparare comerciala 12 kb 481
"Rezolutiunea conventionala si judiciara a contractului de vanzare - cumparare comerciala" În literatura juridică această clauză expresă poartă denumirea de pact comisoriu expres. Leguitorul nu a reglementat regimul clauzelor comisorii. În principiu ele sunt v