Referate Statistica

Nume referat Marime Descarcari
Subiecte statistica pentru specializarea management 325 kb 110
1.Definiti obiectul de studiu al statisticii si precizati notiunile utilizate in statistica.Obiectul de studiu al statisticii il constituie fenomenele de masa care prezinta proprietatea de a fi variabile ca forma de manifestare individuala in timp,in spatiu si sub raport organizatoric. Sta
Politica Uniunii Europene 24 kb 1512
Competentele UE In conformitete cu tratatul de la Lisabona, delimitarea competenteor UE se bazeaza pe principiul atribuirii. Utilizarea competentelor Uniunii este condusa de principiile subsidiaritatii si proportionalitatii: UE actioneaza in limitele competentelor conferite de statele memb
Statistica - sinteza 440 kb 22
- se produc într-un număr mare de cazuri individuale, care permit desprinderea esenŃei lor din punct de vedere statistic; - se caracterizează prin variabilitate, deoarece sunt rezultatul actiunii unui număr mare de factori de influentă de natură diferită;
Studiul pe piata bucuresteana de produse cosmetice realizat pe baza unui sondaj statistic 319 kb 1136
Studiul pe piata bucuresteana de produse cosmetice realizat pe baza unui sondaj statistic Construcţia acestei lucrări a urmărit programa de învăţământ a disciplinelor „Sondaje şi anchete statistice”, ”Analiza factorială mul
Evolutia istorica a statisticii romanesti 13 kb 1159
Mărturii referitoare la astfel de înregistrări au fost menţionate din secolele V-IV î.e.n cuprinse în operele lui Herodot, Strabon, Xenofon şi alţi istorici şi filozofi ai lumii antice. Imediat dupa ocuparea Daciei, administraţia romană a int
Statistica 19 kb 4333
Obiectul si metoda statisticii: Statistica studiază fenomene materiale existente in natură şi societate şi face parte din acele ramuri ale ştiinţei care sunt scindate in doua discipline; una se ocupă cu studiul fenomenelor si proceselor din natură si al
Proiect statistica anul II USH 354 kb 6405
Este o bucata din proiectul la Statistica economica anul II.
Elemente de statistica 13 kb 10179
Activitatea de culegere si inregistrare a datelor referitoare la un fenomen face obiectul statisticii descriptive sau statisticii formale. Activitatea de grupare,de analiza si de interpretare a datelor precum si formularea unor previziuni priviind comportarea viitoare a unui fenomen reprezinta ob
Utilizarea sondajului in caracterizarea fenomenelor economico sociale 115 kb 10
Referat despre Utilizarea sondajului in caracterizarea fenomenelor economico sociale 1. să se extragă printr-un procedeu de sondaj un eşantion de 60 de unităţi şi să se centralizeze nivelurile individuale ale fiecăruia din variabilele prezentate potrivit co
Statistica 57 kb 5924
Legenda:Ped – pediatrie;NN – nou nascuti;SN – sala de nasteri;Med – medicala UPU – unitate preluare urgente;Ort – ortopedie;ATI – sectia de anestezie si terapie intensiva (reanimare);CD – cardiologie;Chir – chirurgie;Ger – geriatrie S
Statistica 1227 kb 6673
Este o disciplină … - al cărei obiect de studiu îl reprezintă fenomenele de masă, numite colectivităţi statistice sau populaţii statistice în care acţionează legi statistice, care foloseşte metode proprii de descriere şi an
Contabilitatea nationala si informatia statistica 21 kb 1991
 
Divortialitatea 11 kb 266
După al doilea război mondial, pe fondul unei uşoare deteriorări constante, situaţia s-a agravat în perioada 1961-1965. Statul comunist, după 1965, a adoptat câteva reglementări, care vizau protejarea familiei şi limitarea divorţialită
Aparitia si dezvoltarea statisticii in Romania 17 kb 11
Aparitia si dezvoltarea statisticii in Romania - Din aceasta istorie voi schita pe scurt principalele momente in constituirea si dezvoltarea statisticii in tara noastra. Dar, inainte de aceasta, trebuie mentionat momentul nasterii statisticii internationale, considerat a fi anul 1853, cand a avut lo
Metoda indicilor statistici 24 kb 11
Menţionăm că preţurile unitare însumate mai sus nu sunt ponderate.Concluzia sa a fost că veniturile lui Louis al XIII-lea au fost mai mici decât cele ale lui Louis al XV-lea. Un sfert de secol mai târziu,matematicianul şi astronomul italian Gian
Referat statistica - prezentarea unei firme Helvetica Milk 135 kb 18
PREZENTAREA LA SC “HELVETICA MILK” SRL SCURT ISTORIC S.C. “Helvetica Milk” a luat fiinţă în anul 1994 prin asocierea S.C. “Helvetika” S.R.L. cu investitori autohtoni. Asociaţii au convenit ca noua societate să fie organizat&
Statistica - instrument de cunoastere a fenomenelor si proceselor 15 kb 15
 
Elemente de Statistica Matematica 57 kb 17
Populatia statistica este orice multime definite de obiecte de aceeasi natura. Elementele unei populatii se numesc unitati statistice sau indivizi. Numarul de elemente care constituie populatia se numeste volumul populatiei. Caracteristica (sau variabila statistica) a populatiei trasatura comuna
Analiza si statistica evolutiei serviciilor de transport in Romania 134 kb 3368
Evoluţia populaţiei ocupate în servicii este caracterizată de indicatorii prezentaţi în tabelul P2, denumit Algoritmul de calcul şi rezultatul calculării indicatorilor absoluţi, relativi şi medii pentru populaţia ocupată în se
Statistici in Romania 17 kb 2319
Este vorba de cu totul alt gen de „statisticã" decât cea de vechi tip Sansovino, adicã nu de descrieri ale „Statelor" ci de operaţii migãloase de înregistrare, numãrare ºi mãsurãtoare a diverselor fenomene sociale, demografi