Studiul imaginii magazinului SC Rodens Comercial 2001 SRL

Studiul imaginii magazinului SC Rodens Comercial 2001 SRL

Marime: 96 kb
Descarcari: 14

Firmele trebuie să-şi creeze sisteme informaţionale de cercetare specifice, în vederea urmăririi dinamicii mediului în care operează, adaptându-şi strategiile de marketing la tendinţele şi evoluţia acestuia. Mediul de marketing are două componente principale : micromediul şi macromediul firmei. Micromediul firmei :Micromediul firmei este format din acei factori care influenţează direct capacitatea firmei de servire a clientelei. Aceşti factori sunt : firma însăşi, furnizorii, distribuitorii, clienţii, concurenţii şi publicul. Conducerea compartimentului de marketing are sarcina de a crea oferte atractive pentru consumatorii vizaţi de firmă. Însă mesagerii de marketing nu se pot concentra pur şi simplu asupra nevoilor acestor consumatori. Succesul demersului lor va fi determinat şi de agenţii care compun micromediul firmei, respectiv de celelalte compartimente ale acesteia : furnizorii, intermediarii, clienţii, concurenţii şi diversele categorii de public. Firma :Atunci când elaborează planurile de marketing, conducerea acestui compartiment ar trebui să ţină seama şi de interesele celorlalte grupuri din cadrul firmei, cum ar fi : conducerea superioară, compartimentul financiar, cercetare-dezvoltare, aprovizionare, producţie şi contabilitate. Toate aceste grupuri între care există o relaţie directă formează mediul intern al unei firme. Conducerea superioară stabileşte misiunea, obiectivele, strategia generală şi politica acesteia. Managerii de marketing trebuie să adopte decizii în concordanţă cu proiectele conducerii superioare, planurile de marketing trebuind să fie aprobate de aceasta înainte de a fi puse în practică. De asemenea, managerii de marketing trebuie să conlucreze cu celelalte compartimente ale firmei. Personalul financiar este preocupat de problematica găsirii şi utilizării fondurilor necesare îndeplinirii planului de marketing. Compartimentul cercetare-dezvoltare se concentrează asupra proiectării unor produse sigure şi atractive pentru consumatori. Cei de la aprovizionare se confruntă cu problema găsirii materialelor şi materiilor prime necesare, în timp ce personalul productiv este răspunzător cu pentru fabricarea bunurilor în condiţiile de calitate şi cantitate cerute. Contabilitatea trebuie să măsoare veniturile şi costurile, în aşa fel încât cei de la marketing să ştie în ce măsură realizează obiectivele propuse. Aşadar, toate aceste compartimente influenţează planurile şi acţiunile compartimentului de marketing, precum şi capacitatea de satisfacerea efectivă şi profitabilă a nevoilor consumatorilor vizaţi. Furnizorii : Furnizorii sunt întreprinderi şi persoane particulare care asigură resursele necesare firmei în vederea bunurilor sau serviciilor sale. Situaţia furnizorilor poate influenţa în mare măsură activitatea de marketing. Iată de ce, managerii de marketing trebuie să urmărească în permanenţă gradul de disponibilitate al acestora. Livrarea materialelor cu întârziere sau cu lipsuri, grevele şi alte elemente pot afecta desfacerile pe termen scurt, iar pe termen lung ele pot avea o influenţă negativă asupra renumelui de care se bucură firma în rândul clienţilor săi. De asemenea, managerii de marketing trebuie să urmărească evoluţia preţurilor principalelor variabile de intrare. Creşterea cheltuielilor de aprovizionare ar determina o potenţială creştere a preţurilor care ar putea afecta volumul desfacerilor.

DESCARCA