Contabilitatea persoanelor juridice

Contabilitatea persoanelor juridice

Marime: 423 kb
Descarcari: 19

Abordarea întregii problematici urmăreste să lărgească orizontul conceptual si aplicativ al viitorului economist, sprijinindu-se pe cunostinŃele deja acumulate de studenti în cadrul obiectelor de studiu Bazele contabilitătii, Contabilitatea financiară, Contabilitatea de gestiune, Contabilitatea institutiilor publice, etc. Cursul vine să completeze seria de discipline de învătământ necesare formării specialistilor în domeniul financiar contabil acoperind problematica unei nise care nu a fost tratată până în prezent în învătământul universitar românesc. Cuvinte-cheie: persoane juridice fără scop patrimonial; asociatia; fundatia; constituirea asociatiilor; constituirea fundatiilor; faza extrajudiciară; faza judiciară; utilitate publică; dizolvarea asociatiilor/fundatiilor; lichidarea asociatiilor/ fundatiilor; Persoane juridice străine fără scop patrimonial; dizolvarea si lichidarea persoanelor străine fără scop patrimonial; organizarea si conducerea contabilitătii; principiile contabilitătii; registrele de contabilitate; evaluarea contabilă a patrimoniului; provizioane; planul de conturi; contabilitatea surselor proprii si a împrumuturilor pe termen lung, aporturilor, diferentelor de curs valutar, rezervelor, fondurilor proprii, rezultatului net al exercitiului si a repartizării acestuia, subventiilor pentru investitii, împrumuturilor din emisiunea de obligatiuni, imobilizărilor corporale, necorporale si financiare, stocurilor de materii prime, decontărilor cu furnizorii, conturilor de asigurări sociale, protectie socială si conturi asimilate, decontărilor cu bugetul statului, decontărilor cu asociatii, trezoreriei, cheltuielilor si veniturilor, conturilor în afara bilantului; amortizarea imobilizărilor destinate activitătii economice; documente de sinteză contabile; bilant; cont de profit si pierdere; note explicative. CAPITOLUL 1. ASPECTE GENERALE PRIVIND PERSOANELE JURIDICE FĂRĂ SCOP PATRIMONIAL Persoanele juridice se pot clasifica din punct de vedere al naturii scopului în:persoane juridice cu scop patrimonial, în această categorie intrând societătile comerciale;persoane juridice fără scop patrimonial, adică asociatii, fundatii sau alte organizatii de acest fel, partide politice, patronate, organizatii sindicale, culte religioase, precum si pentru altele asemenea înfiintate în baza unor legi speciale în scopul desfăsurării de activităti fără scop patrimonial1. Beneficiile sau excedentul din activitătile fără scop patrimonial nu se distribuie între membrii fondatori. Ele sunt utilizate integral pentru atingerea scopului propus. Lucrarea de fată doreste prin modul de tratare să arate complexitatea activitătilor desfăsurate de persoanele fără scop patrimonial în cadrul cărora asociaŃiile si fundatiile detin o pondere însemnată. 1.1. Delimitări si definitii ale asociatiilor si fundatiilor care desfăsoară activităti fără scop patrimonial Scopul constituirii unei organizatii fără scop patrimonial trebuie să fie licit, determinat si să aibă un anumit caracter de permanentă. Asociatia fără scop patrimonial este subiectul de drept constituit de trei sau mai multe persoane care, pe baza unei întelegeri, pun în comun si fără drept de restituire contributia materială, cunostintele sau aportul lor în muncă pentru realizarea unor activităti în interes general, comunitar sau, după caz, în interesul lor, personal patrimonial.

DESCARCA