Poluarea mediului inconjurator

Poluarea mediului inconjurator

Marime: 34 kb
Descarcari: 22

Poluarea mediului inconjurator Un alt fenomen a fost epuizarea unor resurse naturale, dispariţia unor specii de plante şi animale. Activităţile antropice au provocat şi schimbări topografice şi de climă, ce au avut puternice repercursiuni asupra mediului, unele pozitive (împăduriri, îndiguiri), altele însă negative (defrişări, asanări, eroziunea solului). Poluarea mediului inconjurator Fenomenul de apariţie a unor factori perturbatori ai mediului şi de producere a dezechilibrelor ecologice a fost denumit poluare (de la cuvintele polluo, -ere= a murdări, a degrada). Cauzele apariţiei poluării pot fi sintetizate astfel: • utilizarea haotică a rezervelor naturale; • acumulări în mediu de substanţe neutilizabile; • apariţia de substanţe noi, la care ritmul de consum şi de reciclare de către organisme este mult inferior ritmului de apariţie; • creşterea demografică vertiginoasă, în special în ultimele două secole; • dezvoltarea intensă a industriei, transporturilor şi a agriculturii ; • apariţia centrelor urbane suprapopulate. Poluarea mediului inconjurator.Tipuri de poluare A. După provenienţă 1) poluare naturală: biologică, fizico-chimică, antropică; 2) poluare industrială: agricolă, din transporturi, menajeră; B. După natura poluanţilor 1) poluare fizică: termică, fonică (sonoră), radioactivă, electromagnetică; 2) poluare chimică: cu carbon şi derivaţii acestuia, cu compuşii sulfului, flourului sau ai azotului, compuşi cu metale grele, materiale plastice, pesticide, materii organice fermentabile; 3) poluare biologică: prin contaminarea mediilor inhalate şi ingerate, prin modificări ale biocenozelor şi invazii de specii animale şi vegetale (de exemplu insecte nedorite, buruieni); 4) poluare estetică: degradarea peisajelor datorită urbanizării, industriei, sistematizării eronat concepute; C. După starea fizică a poluantului (factorul care, aflat în mediu în cantităţi ce depăşesc optimul pentru una sau mai multe specii, are acţiune toxică) 1) poluare cu lichide; 2) poluare cu substanţe solide; 3) poluare cu gaze şi pulberi. II) Poluarea apei Deşi acoperă trei pătrimi din suprafaţa globului şi constituie 75% din ţesuturile vii, apa constituie totuşi o resursă naturală limitată. Şi aceasta din mai multe motive. În primul rând, nu e suficient de a avea apă, este necesar să fie avută într-un loc corespunzător şi la momentul oportun. În plus, trebuie să fie şi de o calitate convenabilă (de exemplu, apa de mare reprezintă 97% din resursele totale, în timp ce apele de suprafaţă – fluvii, râuri, lacuri - ori subterane reprezintă mai puţin de 1%).

DESCARCA