Referat asigurarile sociale de sanatate

Nume referat Marime Descarcari
Datorii sociale 13 kb 73
Alaturi de resursele materiale, forta de munca reprezinta un factor principal in producerea de bunuri si prestarea de servicii din cadrul unitatilor economice. In schimbul muncii depuse, personalul angajat primeste un salariu, care se stabileste prin negocieri intre angajator si salariati, reprezent
Politici Sociale 30 kb 5685
Instrumentele de lucru sunt reprezentate de conspectarea siteurilor oficiale ale respectivelor partide, observatia libera si diferite surse neprecizate exact din mass-media romaneasca, ce reflecteaza viatza politica. La Bibliografie vom gasii sursele pe care le-am folosit pentru realixarea acestui r
Somajul - realitate a vietii sociale 30 kb 10
Claudia Dobrescu Facultatea de psihologie, anul I, grupa I Conform Dicţionarului explicativ al limbii române, munca este o activitate conştientă, specifică omului, îndreptată spre un anumit scop, în procesul căreia omul efectuează, r
Victimologia - corelatia victimologiei cu celelalte stiinte sociale 11 kb 337
Referat despre Victimologia - corelatia victimologiei cu celelalte stiinte sociale Victimologia şi agresologia. Dacă victimologia studiază comportamentul victimei, agresologia analizează şi explică trăsăturile de comportament ale agresorilor, individual sau
Tratate si alte documente comunitare relevante in domeniul ocuparii si securitatii sociale 259 kb 397
Carta Comunitatii privind drepturile sociale fundamentale ale lucratorilor(1989) Carta defineste drepturile sociale fundamentale ale cetatenilor Uniunii Europene, în special cele ale lucratorilor, atât salariati cât si independenti. În fapt, se confirma drepturi deja &
Legislatia Uniunii Europene privind politicile sociale si ocuparea fortei de munca 25 kb 16
LEGISLATIA UNIUNII EUROPENE PRIVIND POLITICILE SOCIALE SI OCUPAREA Legislatia Uniunii Europene privind politicile sociale si ocuparea fortei de munca I. Introducere Politicile sociale si ocuparea fortei de munca acopera domenii vaste,dar strâns legate între ele. Dintre aces
Asigurarile pentru copii 12 kb 42
Tot mai multi parinti cu dare de mana care doresc sa asigure un viitor linistit copiilor lor opteaza sa incheie acestora o polita de asigurari. Oferta este variata, iar firmele de asigurari se bat in stabilirea de conditii din ce in ce mai avantajoase. Desi nu sunt atat de populare, asigurari
Dezechilibrele economice si orientarile sociale ale dezvoltarii economice 23 kb 19
Referat despre Dezechilibrele economice si orientarile sociale ale dezvoltarii economice Echilibrul economic general exprimă acea stare spre care tinde piaţa naţională în ansamblul său (piaţa bunurilor economice, piaţa muncii, piaţa monetară #
Asigurarile si importanta activitatii de asigurare in Romania 32 kb 11
Referat despre Asigurarile si importanta activitatii de asigurare in Romania Referatul de faţă tratează aspecte teoretice în legătură cu următoarele aspecte: apariţia şi evoluţia asigurărilor, conceptul de asigurare, pentru că trebuie s
Asigurarile de viata 79 kb 10
Asigurările de viaţă au, spre deosebire de asigurările generale, anumite caracteristici, prezentate mai jos:Valoarea capitalizată este un fond care se acumulează pe întreaga perioadă de viaţă a poliţei şi la care deţinătorul de p
Promovarea coeziunii economice si sociale prin intermediul fondurilor structurale 209 kb 22
Referat despre Promovarea coeziunii economice si sociale prin intermediul fondurilor structurale Încercarea de a înţelege cât de mare este sprijinul pe care teoria economică îl oferă procesului de elaborare a politicii regionale se loveşte invariabil d
Sistemul de asigurari sociale de sanatate 17 kb 2
Un sistem de asigurări nu poate funcţiona dacă pachetul de servicii prevăzut a fi furnizat persoanelor asigurate nu este acoperit în întregime de fondurile colectate. Aceasta însemnă că bugetul de asigurări sociale de sănătate trebuie s&
Legea privind asigurarile si reasigurarile 14 kb 13
Legea privind asigurarile si reasigurarile ART. 3 În asigurarea obligatorie raporturile dintre asigurat si asigurator, drepturile si obligatiile fiecarei parti sunt stabilite prin prezenta lege. ART. 4 Este obligatorie asigurarea de raspundere civila pentru pagube produse prin acci
Politicile sociale din romania 13 kb 4467
POLITICILE SOCIALE IN ROMANIA Este vorba, deci, de o modernizare a sistemului de invatamant, care se va face in acord cu tendintele manifestate in tarile cele mai avansate prin: * Descentralizarea sistemului national de invatamant si promovarea relatiei contractuale dintre unitati
Utilizarea sondajului in caracterizarea fenomenelor economico-sociale 318 kb 18
Considerand cei 500 de vanzatori ca formand o colectivitate, statistica, se cere: 1.Sa se extraga printr-un procedeu de sondaj un esantion de 60 de unitati si sa se centralizeze nivelurile individuale ale fiecareia din variabilele prezentate potrivit continuturilor lor; 2.Se se grupeze datele
Structura si functiile sociale ale culturii 15 kb 470
Omul traieste intr-o lume data, o lume de obiecte, fenomene, procese, pe care le percepe nemijlocit, dar esenta lui exista in „a revela” ce se afla dincolo de orizontul ineditului, dincolo de lumea imediata. Omul simte nevoia de a-si lamuri si descifra „misterele.” Pr
Evolutia veniturilor si cheltuielilor bugetului asigurarilor sociale de stat 18 kb 19
Cheltuielile anului respectiv au fost stabilite la un nivel de 16.143 milioane lei, iar cheltuielile efective din bugetul asigurarilor sociale de stat a fost de 17.167,7 milioane lei; cu o depasire de 1.024,7 milioane lei. Avandu-se in vedere depasirea nivelului veniturilor in perioada cu 304,9 mili
Analiza bugetului asigurarilor sociale de stat 2004-2008 441 kb 5
Bugetul asigurarilor sociale de stat este o componenta importanta a bugetului public national si este format din bugetele pentru realizarea asigurarilor sociale de la nivelul caselor judetene de pensii si a casei de pensii a municipiului Bucuresti si din bugetul asigurarilor sociale,elaborat de orga
Efectele sociale ale poluarii apelor 14 kb 14937
Din cauza amplificarii fenomenului de poluare, solutiile devin si mai complicate. Sunt situatii in care apa se aduce de la distante mai mari de 100 km, sau se pompeaza de la adancimi de peste 300 km. Pe de alta parte procedeele de tratare presupun consumuri energetice ridicate si lucrari de investit
Relatii economico - sociale sec.X - XIV 12 kb 1796
1.1.Organizarea economica si sociala Constituirea statelor feudale romanesti Moldova si Tara Romaneasca in secolul al XIV-lea si afirmarea autonomiei voievodatului Transilvaniei in primele secole ale acestui mileniu au avut un rol important in constituirea unui model economic feudal